Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2002

Ny studie om pappersfibrers egenskaper

Carl-Henrik Ljungqvist, doktorand i kemiteknik vid Karlstads universitet, lägger torsdagen den 6 juni fram sin licentiatuppsats “The Application of Single Fibre Fragmentation to Spruce Tracheids” vid Chalmers tekniska högskola. Uppsatsen behandlar en ny metod att mäta mekaniska egenskaper hos pappersfibrer. Licentiatarbetet har resulterat i att man nu i detalj kan studera inverkan av olika typer av skador längs med pappersfibrerna, vilket är viktig kunskap bland annat för de värmländska massa- och pappersbruken.

Papper är ett nätverk av fibrer bundna till varandra. Fibrerna kommer från ved som gran, tall eller björk och är separerade ifrån varandra kemiskt eller mekaniskt. Under separationsprocessen uppstår olika slags skador längs med fibern. Skadorna påverkar fibrernas mekaniska egenskaper och i förlängningen papperets mekaniska egenskaper. Med de nya resultat som framkommit i Ljungqvists studie kan man nu demonstrera hur en pappersfibers mekaniska egenskaper förändras med antalet skador.

– Den nya metoden har på ett genomgripande sätt gjort det möjligt att mäta brott-töjning för individuella pappersfibrer. Med den utvecklade metoden avser jag att göra fördjupade studier av olika typer av skador och deras betydelse för pappersfiberns mekaniska egenskaper.

Ljungqvist har arbetat inom skogsindustrin sedan 1983. Efter att ha utbildat sig till kemiingenjör och därefter studerat olika kokprocessers inverkan på olika fiberråvaror, lockades han av möjligheterna att fördjupa sina kunskaper om vedfiberns mekaniska egenskaper. 1996 anställdes han som projektassistent av dåvarande forskargruppen Kemiteknik vid Karlstads universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Carl-Henrik Ljungqvist
Tel: 054-700 20 42
E-post: carl-henrik.ljungqvist@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera