Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2002

Insektsforskare får kungligt pris

Carolyn Glynn, insektsforskare vid SkogForsk, har vunnit priset för bästa entomologiska publikation av the Royal Entomological Society i London. Hon får utmärkelsen för en vetenskaplig artikel om den snabba evolutionära utvecklingen hos gallmyggan, en skadegörare på energiskog. Studien tyder på att växtförädling för att ta fram sorter som är motståndskraftiga mot insekter inte alltid ger resultat – insekterna anpassar sig nämligen snabbt till situationen.

Vid sidan om kemiska bekämpningsmedel används motståndskraftiga odlingssorter för att minska insektsangrepp vid växtodling. Men i artikeln visar Carolyn Glynn att en gallmyggepopulation har förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar på kort tid.

Inledningsvis saknade myggpopulationen förmågan att angripa en motståndskraftig sort av korgvide, som används vid energiskogsodling. Men efter bara några år hade det naturliga urvalet medfört att populationen bestod av individer som kunde angripa växten.

– Resultaten visar att man inte kan garantera skydd mot insektsangrepp genom att förädla fram sorter med motståndskraft mot skadeinsekter. Vissa skadedjur tycks snabbt kunna anpassa sig till nya förutsättningar och få förmågan att angripa sorter som tidigare var resistenta, säger Carolyn Glynn.

Den prisbelönta artikeln publicerades i tidskriften Agricultural and Forest Entomology. Carolyn Glynn mottar utmärkelsen hos the Royal Entomological Society i London den 12 juni. Studien utfördes i samarbete med Stig Larsson, SLU.

Kontaktinformation
Carolyn Glynn, SkogForsk; tel: 018-18 85 58, 070-318 85 60
Malin von Essen, pressansvarig; tel: 018-18 85 76, 070-630 68 67

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera