Artikel från Göteborgs universitet
3 juni 2002

Historien om arbetet på kaffeplantagen

Vi svenskar tillhör världens största kaffekonsumenter. Men ägnar vi någonsin en tanke åt varifrån det kommer och vilka villkor som gäller för arbetet på en kaffeplantage? Renzo Ramírez Bacca har studerat kaffeodlingen under 100 år på en plantage i Colombia och dess stora betydelse utifrån ett socialt, ekonomiskt och regionalt perspektiv.

Avhandlingsförfattaren har valt ut kaffeplantagen La Aurora i samhället Líbano (Tolima, Colombia). Kaffeplanteringen där har varit av stor historisk betydelse inom detta område ända sedan 1882, från det år när landet började uppodlas och ända till 1982, då odlingen av kaffet övergavs på den lokala nivån.

Kaffeindustrin framstår egentligen som ett exempel på social, ekonomisk och regional konsolidering på Andernas colombianska sluttningar under de senaste hundra åren. Det har varit en process med permanenta förändringar i användningen av arbetskraft, organisatoriska och administrativa former samt dispositionen över jorden. Ramírez har studerat arbetsförhållandena mellan plantageägare, administratörer och arbetare och hur man bemödat sig om att upprätthålla jämvikt och stabilitet inom det sociala produktionssystemet.

Resultatet visar på att utvecklingen av den agrara strukturen inte alltid motsvaras av socio-ekonomisk utveckling globalt eller av en progressiv historisk utveckling. I detta fall är processen och dess förändring ett resultat av system, som anpassats till den kraft som orsakats av externa omständigheter, och som var av teknisk, politisk-social och institutionell natur. Avhandlingen är ett bidrag till förståelsen av jordbruksutvecklingen i Colombia under åren 1882-1982.

Avhandlingens titel: History of Labour on a Coffee Plantation. La Aurora Plantation, Tolima-Colombia 1882 -1982.
Disputationen äger rum lördagen den 8 juni 2002 kl. 10.00
Opponent: Fil. dr Birgitta Genberg
Stora hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Närmare upplysningar kan fås av Renzo Ramírez Bacca, tel. 031- 21 90 62 (hem), mobiltel. 073-72 93 876, e-post renzo.ramirez@history.gu.se
hemsida www.hum.gu.se/~hisrenzo/index.htm

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se OBS! ny e-postadress!
Internet: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera