Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2002

Finska krigets underhållsproblematik

Martin Hårdstedts avhandling ger en ny syn på Finska kriget 1808-09. Det civila samhällets roll lyfts fram på ett annat sätt. Kriget fick avgörande konsekvenser för Sverige och Finland. Den månghundraåriga samhörigheten sprängdes.

Trots att Finlands öde till det yttre var ett resultat av de storpolitiska omvälvningarna i napoleonkrigens kölvatten så föll det slutliga avgörandet i ett krig. Historieskrivningen kring Finska kriget har till dags datum dominerats av storpolitiken och de inrikespolitiska förvecklingarna.

I denna avhandling ges en ny syn på kriget. I centrum står de triviala men helt avgörande frågorna kring hur det var möjligt att i de glest befolkade och vidsträckta områdena i de norra delarna av Sverige och Finland underhålla och förflytta tusentals svenska, finska och ryska soldater och hästar. Det lokala civila samhällets avgörande roll i det militära underhållssystemet lyfts fram på ett nytt sätt. Civilförvaltningens, borgarnas och böndernas del i underhållet och deras reaktioner och relationer till den svenska och ryska armén ges ett stort utrymme.

Ett underhållsperspektiv på Finska kriget ger även i vidare bemärkelse ny kunskap om krigen i det förindustriella Europa. Under den tid i historien då det utspelade sig var krigen ständigt återkommande. Krigen krävde stora resurser och hade inflytande på hela samhällsorganisationen – även i fredstid. Underhållsproblematiken styrde i flera avseenden krigföringen och vilka krig som var möjliga att föra. På så sätt var underhållsfrågorna även av betydelse för en stats utrikespolitik.


Lördagen den 8 juni försvarar Martin Hårdstedt, institutionen för historiska studier, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Om krigets förutsättningar – Den militära underhållsproblematiken och det civila samhället i norra Sverige och Finland under Finska kriget 1808-09.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i HUM-huset, hörsal E.
Fakultetsopponent är professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi.

Kontaktinformation
Martin Hårdstedt nås på:
Tel: 090-786 71 49,
E-post: martin.hardstedt@historia.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera