Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2002

Det upplevda klimatet stämmer inte alltid med det verkliga

Lufttemperaturen varierar i staden mellan olika typer av bebyggelse och landskapets struktur. Kunskap om dessa variationer har betydelse för energiförbrukning och människans trivsel. Grönområden (till exempel jordbruksmark och koloniområden) både är och upplevs som kallare jämfört med bebyggelse. Detta beror bland annat på olika typer av material och dess egenskaper.

I Marie Svenssons doktorsavhandling som presenteras vid Naturgeografi, Göteborgs universitet undersöks temperaturvariationer inom Göteborg och vad som orsakar dessa. Temperaturmönstret påverkas bland annat av närheten till havet, höjden över havet och markanvändningen. Dessa parametrar skapar ett lokalklimat vilket bland annat har betydelse för hur vi trivs i ett område samt för energiförbrukning. Ett hus vid kusten kan exempelvis ha upp till 20 procent högre energiförbrukning jämfört med ett hus i centrum, på grund av vindavkylning.

I avhandlingen diskuteras också hur vi människor upplever temperaturen i termer av komfort. Temperaturskillnader finns inom olika typer av områden men vi upplever vanligtvis temperaturen som mycket högre i tät bebyggelse,
det vill säga i innerstaden, än i ett villaområde. Exempelvis kan en uppmätt temperatur på 24°C kännas som 29°C. Det är den verkliga lufttemperaturen (den vi ser på termometern) tillsammans vinden och andra parametrar som
bidrar till hur vi upplever stadens klimat. Temperaturskillnaden är störst, upp till 9°C, mellan olika typer av områden då vädret är klart och vindstilla men tydliga skillnader finns även vid mulet och blåsigt väder.

I avhandlingen visar Marie Svensson att markanvändningsinformation, det vill säga information om landskapets struktur, kan användas för att uppskatta
lufttemperaturen vilket gör att mätningar inte alltid behövs. Stadens temperaturvariationer kan också simuleras med en modell och är då användbara dels för allmänhetens trivsel samt för planerare, beslutsfattare och
arkitekter då nya områden och bebyggelse planeras.

Marie Svensson, Göteborgs universitet
Institutionen för geovetenskaper, Naturgeografi
Telefon: 031-773 2835
E-post: maries@gvc.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson, Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera