Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2002

Studier på tandlagningar hos barn:Hur håller alternativen till amalgamet?

En s.k. “sandwichfyllning” med ett första skikt av plastförstärkt glasjonomer som täcks av plast är ofta det mest hållbara vid stora lagningar på permanenta tänder hos barn och ungdom. Den slutsatsen drar Ingrid Andersson-Wenckert, Institutionen för odontologi, pedodonti, och tandhygienistprogrammet, Umeå universitet, i sin avhandling.

Efter ett riksdagsbeslut använder man fr.o.m. juli 1995 inte längre amalgam inom barn- och ungdomstandvården. Istället har flera nya material och materialkombinationer marknadsförts på senare år, från ren glasjonomercement till kombinationer med mer eller mindre plastinblandning. I avhandlingen undersöks vilka material och tekniker som är bäst för att tandfyllningar hos barn och ungdomar ska få en så lång hållbarhet som möjligt.

För mjölktänder visar studierna att 28 % av fyllningar med rent glasjonomercement misslyckas inom tre år. För god hållbarhet ska dessa lagningar vara små och ha en rundad form. Ett annat material med stor plastinblandning, kompomer, användes i fyllningar och följdes under två år. Flera olika tandläkare gjorde lagningarna. I medeltal var fjärde fyllning var misslyckad efter två år, men det var stor skillnad i hållbarhet för olika tandläkare. Det är alltså inte bara materialet som avgör hållbarheten utan också hur det används.

I permanenta tänder använder man vanligen ren plast, som är det starkaste materialet, men i stora lagningar kan det vara svårt att få helt tätt mot tanden eftersom plasten krymper när den härdar. Ett sätt att minska problemet kan vara att göra en s.k. “sandwichfyllning” med plastförstärkt glasjonomer som täcks av plast. I avhandlingen bedömdes sex år gamla sandwichfyllningar. Efter den tiden hade 19 % misslyckats, en låg siffra med tanke på att en stor andel var stora lagningar och hade gjorts på patienter med hög risk att få ny karies. Glasjonomercement läcker fluor, och det skyddar troligen mot karies, men efter lång tid i munnen började materialet i en del fall lösas ut. Sandwichfyllningar är ett alternativ för stora lagningar under en period med ökad risk för karies.

Avhandlingen har titeln “Durability and interfacial adaptation of glass ionomer cement and resin based materials in Class II restorations”. Svensk titel: “Hållbarhet och inre anslutning hos glasjonomercement och kompositbaserade tandfyllnadsmaterial i klass II-fyllningar”.
Disputationen äger rum kl 13.15 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan
Fakultetsopponent är docent Dan Ericson, Tandvårdshögskolan i Malmö.

Kontaktinformation
Ingrid Andersson-Wenckert växte upp i Malmö och har gått tandläkarutbildningen i Umeå. Sedan 1980 arbetar hon på avdelningen för pedodonti (barntandvård) vid tandläkarhögskolan i Umeå. Hon finns på tel. 090-785 62 34.
E-post: Ingrid.Andersson-Wenckert@odont.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera