Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2002

Hälsobokslut  – går det att mäta hälsan?

Hälsobokslut blir alltmer aktuellt och fler och fler frågar sig om det går att mäta hälsan. Går det att samla spridda uppgifter om anställdas hälsa och om arbetsmiljön i någon form av redovisning. Nu är det svårt att få en överblick över alla uppgifter och att få tydliga svar. Hur kan detta göras bättre? Ger detta några vinster, företagsekonomiska eller andra?

Hälsobokslut  – går det att mäta hälsan?

Hälsobokslut blir alltmer aktuellt och fler och fler frågar sig om det går att mäta hälsan. Går det att samla spridda uppgifter om anställdas hälsa och om arbetsmiljön i någon form av redovisning. Nu är det svårt att få en överblick över alla uppgifter och att få tydliga svar. Hur kan detta göras bättre? Ger detta några vinster, företagsekonomiska eller andra?

Hälsobokslut  mätning, analys och dialog om hälsan i arbetet
Det har aviserats skärpta krav på arbetsmiljö- och hälsoredovisningar. Huvudbudskapet är att arbetsmiljöer och arbetsförhållanden som leder till ökad sjukfrånvaro ska stoppas. Sjukfrånvaron närmar sig rekordtal och den ersatta sjukfrånvaron är lika lång som sommarsemestern. Utöver ersatt sjukfrånvaro finns det dessutom sjuknärvaro och dold sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har fått nytt mönster under de senaste åren.

Paula Liukkonen, en auktoritet på området hälsobokslut, ger en checklista:


· Vet du hur sjukfrånvaromönstret är på din arbetsplats?

· Vet du hur mycket den totala sjukfrånvaron är?
· Räknar du med sjuknärvaron och den dolda sjukfrånvaron?
· Vad kostar sjukfrånvaron?
· Vad är orsaken till sjukfrånvaron?
· Finns det samband mellan hög sjukfrånvaro, höga felkostnader och låg arbetsproduktivitet
· Hur stora är felkostnaderna som har sin orsak i ökad frånvaro och alltför hög rörlighet eller personalbrist?
· Hur påverkar ökad frånvaro bemanningen av arbetet och möjligheterna till verksamhetsutveckling?

Paula Liukkonen är ekonomie doktor och docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet och Tekniska Högskolan i Tammerfors. Den 3 juni kl 13.00-16.00 får du, som journalist, tillfälle att lyssna till Paula Liukkonen i Wallenbergsalen, hus 3 i Kräftriket. Hon ger där en presentation av ‰Hälsobokslut  mätning, analys och dialog om hälsan i arbetet‰.

Kontakta Sofia Beckman, 08-674 7499 eller Veronica Dahlquist, 08-674 7717 på SUCCESS AB (www.success.su.se) eller Paula Liukkonen (paula@paula-liukkonen.se) på Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, för mer information om seminariet eller om hälsobokslut.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera