Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2002

En medeltida skämtroman i Sverige

Iris Ridders avhandling kretsar kring den svenska folkboken Markolfus och dess medeltida latinska förlaga, skämtromanen Dialogus Salomonis et Marcolfi, som under 1200-talet var känd i hela Europa.

Senast under 1400-talet kom den latinska texten till Sverige där Albertus Pictor målade ett färgstarkt porträtt av huvudpersonen, den fule och sluge bonden Marcolfus, i en kyrka i Uppland. Den första svenska översättningen, som kom 1630, samt Albertus Pictors groteska kalkmåleri tjänar som inramning till den tidsepok som undersöks. Avhandlingens första del framställer den svenska texten, undersöker översättningens härkomst och gör en jämförelse av den latinska grundtexten och den svenska översättningen.

Avhandlingens andra del behandlar textens poetiska förutsättningar och kommer fram till att den latinska grundtexten, som innehåller många grovkorniga skämt, under medeltiden användes som skoltext. Avhandlingen försöker därefter besvara frågan vilken funktion texten kan ha haft i Sverige under Albertus Pictors tid och sedan under 1600-talet.

Lördagen den 1 juni försvarar Iris Ridder, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Der schwedische Markolf. Studien zu Tradition und Funktion der frühen schwedischen Markolfüberlieferung. Svensk titel: Den svenska Markolf. Studier om den tidiga Markolftextens tradition och funktion.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i humanisthuset, hörsal F.
Fakultetsopponent är Kurt Johannesson, professor emeritus, litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
Iris Ridder nås på:
Tel: 023-174 66.
E-post: iris@du.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera