Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2002

Tidvattnet förlorar energi till djuphavet genom internt vågmotstånd

Modellering av tidvatten i haven via satellitdata visar att en stor del av tidvattnets energiförluster faktiskt äger rum i det öppna djupa havet, vilket motsäger tidigare teorier. Havets tidvatten verkar också ha en tidigare okänd påverkan på jordens klimat.

I det densitetsskiktade havet kan interna vågor genereras då tidvattnet strömmar över strukturer på havsbotten. Detta skapar ett mostånd på tidvattenströmmen, så kallat internt vågmotstånd, som dränerar tidvattnet på energi. Energin överförs till interna vågor som i sin tur kan skapa
turbulens i det annars relativt ostörda djuphavet.

Karin E. Gustafsson presenterar i sin avhandling beräkningar av tidvattnets energiförluster orsakade av internt vågmotstånd över hela världshavets botten. Resultaten visar att internt vågmotstånd utgör den eftersökta mekanismen bakom tidvattnets energiförluster. Det interna vågmotståndet utgör också en viktig energikälla för turbulens och vertikal blandning av djuphavet. Utan den vertikala blandningen som lyfter upp tungt djupvatten
skulle havets djupgående cirkulation som transporterar värme mot polerna upphöra och djuphavet stagnera. Det interna vågmotståndet utgör därför en viktig komponent i jordens klimatmaskineri.

Resultaten visar också att bara några procent av världshavets botten står för de stora energiflödena. Internt vågmotstånd bör därför inkluderas i
globala cirkulations- och klimatmodeller. Karin E. Gustafsson analyserar i avhandlingen fysiken bakom intern våggenerering och resulterande energiflöden. Modellen som använts vid beräkningarna är nu den enda av få existerande som är verifierad via observationer.

Kerstin E Gustafsson, Institutionen för geovetenskaper, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i oceanografi vid Göteborgs universitet med
avhandlingen “Tidal Energy Losses by Baroclinic Wave Drag and Their Importance for the Thermohaline Circulation” fredagen den 31 maj 2002 kl. 10.00. Disputationen äger rum i Stora Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5 A, Göteborg

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2002/karin_gustafsson.shtml

Kontaktinformation
Karin E. Gustafsson, Göteborgs universitet
Institutionen för geovetenskaper, Oceanografi
Telefon: 031-773 2858
E-post: kagu@oce.gu.se

Tanja Thompson, Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera