Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2002

Juris hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Journalisten och jur.kand. Kerstin Ahlberg och professor Jürgen Basedow har utsetts till hedersdoktorer vid Stockholms universitets juridiska fakultet.

Juris hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Journalisten och jur.kand. Kerstin Ahlberg och professor Jürgen Basedow har utsetts till hedersdoktorer vid Stockholms universitets juridiska fakultet.


Kerstin Ahlberg
är journalist och juris kandidat och verksam som som utredare och redaktör vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Under åren 1972-1991 var hon reporter vid tidningen Arbetsmiljö och därefter chefredaktör för Lag & Avtal. Hon avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 1996 och var 1991-1997 ledamot av Pressens opinionsnämnd.
Kerstin Ahlberg har genom journalistisk skicklighet och juridiskt kunnande gjort stora insatser för att sprida kunskap om arbetsrättslig och EG-rättslig forskning. Hon har också publicerat ett flertal skrifter inom arbetsmiljörätt, upphovsrätt och komparativ arbetsrätt och medverkat i bl.a. Kollektivavtal i EU – om allmängiltiga avtal och social dumping (1996)och Fixed-term work in the EU – a European agreement against discrimination and abuse (1997).

Jürgen Basedow
är professor vid Max Planck-institutet i Hamburg. En bred utbildning, genomgången i inte mindre än fem olika rättsordningar, har lagt grunden för hans rättsvetenskapliga insats. Hans omfattande författarskap över flera centrala rättsområden kännetecknas av en klar internationell orientering och då särskilt för en gemensam allmän europeisk rätt. Han har lyckats analysera rättsregler och grundsatser i olika europeiska rättssystem för att sedan sammanställa dem till ett harmoniskt helt. Hans arbeten bygger på hans starka tro på den enskilda människans frihet och värdighet. Basedows starka sida är att snabbt se det väsentliga i problemet och att sedan förankra sina resultat inte bara i skarpsinniga iakttagelser utan även i praktiska förnuftsresonemang. Djup, rationalitet och socialt patos präglar hans gärning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera