Artikel från Stockholms universitet
22 maj 2002

Växelspelet mellan högteknologi, politik och marknadskrafter i Europa

Politiskt och finansiellt stöd för högteknologi och infrastruktur (som mobiltelefoni, satellitnavigering och digital radio) spelar en viktig roll för ekonomisk och samhällelig utveckling. Växelspelet mellan högteknologi, politik och marknadskrafter kan vara problematiskt att förstå – inte minst på europeisk nivå.

Växelspelet mellan högteknologi, politik och marknadskrafter i Europa

Politiskt och finansiellt stöd för högteknologi och infrastruktur (som mobiltelefoni, satellitnavigering och digital radio) spelar en viktig roll för ekonomisk och samhällelig utveckling. Växelspelet mellan högteknologi, politik och marknadskrafter kan vara problematiskt att förstå – inte minst på europeisk nivå. Medan vissa högteknologiska projekt erhåller starkt stöd i Europa verkar andra projekt ha det betydligt svårare. Vilka förhållanden påverkar hur industripolitiska beslut fattas av den Europeiska Unionen, EU (och den Europeiska Kommissionen) och vad förklarar varför vissa storskaliga högteknologiprojekt får starkt stöd medan andra liknande projekt får betydligt mindre?

Johan Lembke försöker besvara denna övergripande fråga i sin avhandling som han i dagarna lägger fram vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Han har undersökt tre storskaliga högteknologiprojekt i Europa under perioden 1995-2001: satellitnavigering och positionering (Galileo); mobiltelefoni (Tredje Generationen, 3G, som i Europa också går under benämningen UMTS); och digital radio (DAB). Dessa projekt har ett flertal likheter men stödet för dem har trots detta varierat. Varför har EU erbjudit starkt finansiellt, institutionellt och politiskt stöd för satellitnavigering när det redan finns ett väl fungerande amerikanskt system (GPS)? Varför har EU aktivt försökt att påverka marknaden och utvecklingen av mobiltelefoni trots att detta är en kommersiellt orienterad industri? Till sist, varför har EU inte erbjudit liknande starkt stöd för digital radio i Europa?

Lobbying och politiska intressen

Johan Lembke har utarbetat en politisk-ekonomisk modell i sin undersökning av växelspelet mellan europeisk politik, marknadskrafter och högteknologi. Denna modell föreslår att det politiska inflytandet hos de ekonomiska aktörer som den Europeiska Kommissionen är beroende av för sitt eget politiska arbete spelar en avgörande roll för att förklara varför vissa projekt åtnjuter starkt stöd och andra mindre. Detta politiska inflytande, och eknomiska aktörers lobbying, beror enligt denna model på deras internationella konkurrenskraft och den grad i vilken de är utsatta för importkonkurrens i Europa. De politiska och ekonomiska fördelar som den Europeiska Kommissionen och nationella regeringar förväntar sig från dessa projekt spelar också en betydande roll.

Doktorsavhandlingens titel: Defining the New Economy in Europe – A Comparative Analysis of EU Technology Infrastructure Policy, 1995-2001

Disputationen äger rum fredag 31 maj kl. 10.00 i hörsal 5, hus B, Södra huset, Frescati. Opponent är fil.dr Mikael Sandberg, Södertörns högskola.

Johan Lembke kan nås på tfn +1 202 994 7326 (Elliott School of International Affairs, George Washington University, Stuart Hall, Suite 401, 2013 G Street, NW, Washington, DC 20052), e-post: lembke@gwu.edu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera