Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2002

Depressionsläkemedels effekter på serotonin och kortisol klarlagda

En rad forskningsfynd talar för att depressionssjukdomar delvis orsakas av störning hos de celler i hjärnan som producerar serotonin. Farmacevt Aram El Khoury har i sin avhandling undersökt läkemedels effekt på omsättningen av serotonin och kortisol.

Serotonin är en signalsubstans i hjärnan som reglerar vårt välbefinnande och påverkar bl a oro/ångest, aggressivitet, sömn/vakenhet och aptit. En rad forskningsfynd talar för att depressionssjukdomar delvis orsakas av störning hos de nervceller i hjärnan som producerar serotonin. Ett annat endokrint system som kopplats till depressioner är det s k HPA-systemet som bl a kontrollerar utsöndringen av stresshormonet kortisol.

Aram El Khoury, farmacevt och biomedicinsk analytiker, har i sin avhandling undersökt läkemedels effekt på omsättningen av serotonin och kortisol. Försöken har gjorts med blodplättar som modellceller, då dessa på många sätt liknar de nervceller som producerar serotonin.
Resultaten ger ytterligare bevis för inblandningen av störningar i det serotonerga systemet och HPA-systemet vid depressioner. Obehandlade deprimerade patienter hade lägre serotoninupptag och högre kortisolhalter i plasma än friska kontroller.
Skillnader iakttogs i serotoninupptag och endokrina variabler mellan patienter som insjuknat första gången i depression och patienter med återkommande depressioner. Detta tyder på att återkommande depressioner är förenliga med vissa förändringar i det serotonerga maskineriet och HPA-systemets funktion, och visar ytterligare prov på depressionssjukdomarnas komplexitet. Behandling med litium verkar åstadkomma en förbättring av serotoninupptaget och motverkar förändringar i dessa mekanismer.
Resultaten visar också att behandling med läkemedel, som selektivt hämmar serotoninåterupptaget (sk SSRI), är en effektiv antidepressiv behandling utan att påverka serotoninets receptorer eller transportörer. Förändringar i HPA-systemet tycks vara förenliga med de antidepressiva medlens normaliserande effekt på stämningsläget.

Avhandlingens titel:
Effect of pharmacological treatment on serotonergic function in depression

Författare:
Aram El Khoury, Institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska Institutet,
tel. 08-672 2488 eller 073-936 9029, mail: aram.el-khoury@spo.sll.se

Disputation:
Fredag 24 maj 2002, kl 9.30
Föreläsningssalen, 1tr, Psykiatriska kliniken, S:t Görans sjukhus, Stockholm .

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera