Artikel från Uppsala universitet
18 maj 2002

Världsledande oljeexperter diskuterar den sinande oljan

Världsledande oljeexperter diskuterar den sinande oljan vid världens första “International workshop on Oil Depletion” i Uppsala den 23-25 maj. Bland deltagarna kan nämnas Mat Simmons, en av president Bushs energirådgivare, och Ray Leonard, vice exploateringschef för Yukos Oil i Ryssland.

Under det närmaste decenniet förväntas världen uppleva ett läge där efterfrågan på olja kommer att vara större än vad de oljeproducerande länderna kan producera. Orsaken är att världens största oljefält, som man hittade i mitten av 1900-talet, nu börjar sina. Det är viktigt att alla blir medvetna om detta framtida energiproblem eftersom hela världen kommer att drabbas.

Den 23-25 maj organiserar Uppsala universitet i samarbete med Association for the Study of Peak Oil, ASPO, världens första workshop där framtidens problem skall diskuteras. Ledande experter kommer dels att diskutera den sinande oljan men också vad detta får för konsekvenser för ekonomin, livsmedelförsörjningen och världsfreden. Alternativ energiomvandling finns också med på agendan.

Bland föredragshållarna kan nämnas Mat Simmons, en av president Bushs energirådgivare, Ray Leonard, vice exploateringschef för Yukos Oil i Ryssland, Ali Bakhtiari, rådgivare till Irans nationella oljebolag, Eric Mathiesen från det norska petrolium direktoratet, Colin Campbell, internationellt välkänd oljeanalytiker som grundat ASPO, Jean Laherrere, f.d. exploateringschef för Total i Frankrike, Jurgen Lefevre, jurist som var med och utformade Kyotoprotokollet, Richard Douthwaite, ekonom med framtidsvisioner, Susanne Peters, konfliktforskare från Tyskland, Mats Leijon, professor i elektricitetslära från Uppsala, m.fl.

Dr Colin Cambell’s kommentar om workshopen: “This workshop will provide a valuable opportunity for experts from around the world to discuss their data and views on what is surely a critical but not widely recognized problem – the imminent peaking of world oil production and the subsequent decline in oil supplies. What Kyoto was to Climate; Uppsala is to Oil”.

Intresserade representanter för media är välkomna att närvara vid workshopen den 23 och 24 maj. Föredragen hålls i Siegbahnsalen, gamla Fysikum på Thunbergsvägen 7, Uppsala. Information och program på www.isv.uu.se/iwood2002.

President Bushs energirådgivare Mat Simmons kommer bara att vara tillgänglig för intervju under torsdagen den 23 maj.

Kontaktinformation
För vidare information kontakta ordförande för “International Workshop on Oil Depletion”, professor Kjell Aleklett, Uppsala universitet, telefon 070 425 06 04.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera