Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 maj 2002

Världsledande forskare på besök i Umeås HUMlab

Fredagen den 24 maj får HUMlab vid Umeå universitet besök av Katherine Hayles, en av världens främsta forskare i gränslandet litteratur-teknik-vetenskap.

Katherine Hayles är professor vid University of California at Los Angeles och har bland annat intresserat sig för vad som händer med kroppen i virtuella världar. Det framväxande informationssamhället, intelligenta maskiner, cyberspace, kognition i informationssamhället, och mötet mellan teknik och humaniora är också områden som hon har undersökt. Hon har en lång meritlista och är en av världens mest efterfrågade talare och skribenter inom ett stort och växande forskningsområde. Föreläsningen i HUMlab har titeln Computing the Human. Katherine Hayles kommer då att diskutera hur den teknik vi skapar också formar oss som människor och omdefinierar vad det innebär att vara människa. Hur förändrar robotar, mobiltelefoner och konstgjort liv förutsättningarna för människan och vår självbild? Vad händer när tekniken och människan blir ett genom till exempel elektroniska implantat och projektion av datorbilder direkt på näthinnan?
Katherine Hayles är författaren bakom bland annat följande böcker Chaos and Order: Complex Dynamics in Literature and Science (1991), How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics (1999) och Writing Machines (2002).
HUMlab är en forsknings- och utvecklingsmiljö vid Umeå universitet som fungerar som en mötesplats mellan humaniora, kultur, konst och ny informationsteknik och nya medier, se http://www.humlab.umu.se.
Huvudarrangör är HUMlab. Föreläsningen är ett samarbete med HUMliv och Enheten för genusforskarskolan.
Tid: 24 maj kl. 13:15
Lokal: Umeå universitet, HUMlab (under Universitetsbiblioteket – ta höger ner för trappen vid huvudingången till UB i Samhällsvetarhuset)
Mer information finns i Katherine Hayles CV:
http://englishwww.humnet.ucla.edu/faculty/hayles/cv.html
Läs mer om Katherine Hayles och hennes forskning i följande intervjuer:
http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/borghayl.html
http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9811/msg00064.html

Kontaktinformation
Kontaktperson:
Patrik Svensson, föreståndare för HUMlab.
Telefon: 090-786 7913, 070-397 84 66
E-post: patrik.svensson@humlab.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera