Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 maj 2002

Avhandling om instrumentmetoder – start för ett nytt företag

Magnus Rosvall presenterar i sin avhandling hur man med en kombination av kraftfull datorkraft och ny mjukvara kan skapa nya flexibla instrument som lätt kan modifieras allt eftersom den kemiska kunskapen utvecklas.

I avhandlingen har fokus legat på att utveckla instrument och metoder inom vattenbestämning och grundläggande elektrokemisk analys.

Vatten finns överallt i vår omgivning, vilket gör att man inom vissa processer vill ha kontroll på mängden vatten. Ett exempel kan vara om man ska exportera olja, då vill mottagaren kolla att inte vattenhalten överstiger en viss procent.

Andra instrument och tekniker som är viktiga för grundläggande elektrokemisk analys har också utvecklats, dessa kan användas i bland annat korrosionsmätningar (rost), batteriforskning, solcellsforskning, och fundamentala studier (d.v.s. test av fysikaliskaoch kemiska teorier).

Magnus Rosvall har nyligen startat företaget Rosvall Instrument. Företaget är baserat på det nya tänkandet som presenteras i avhandlingen.

Magnus Rosvall nås på:
Tel: 070-633 53 62
E-post: contact@rosvallinstruments.com

Onsdagen den 29 Maj försvarar Magnus Rosvall, avdelningen för analytisk kemi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln New developments of electrochemical methods and techniques in coulometry and voltammetry with a focus on instrumentation. Svensk titel: Ny utveckling av elektrokemiska metoder och tekniker i coulometri och voltammetri med fokus på instrumentering.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i KBC-huset, hörsal KB3A9.
Fakultetsopunent är Professor Ari Ivaska, laboratoriet för analytisk kemi, Åbo Akademi, Åbo, Finland.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera