Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2002

Syre på gott och ont

Fredagen den 24 maj försvarar Marie-Louise Sentman, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, en avhandling om superoxiddismutaser som skydd mot sjukdomar och mot för tidigt åldrande.

Syret i vår omgivning är nödvändigt för liv och välbefinnande hos alla levande organismer, men det är också ett gift som är kraftigt oxiderande. Syre kan bilda fria radikaler som tros ligga bakom många sjukdomar och i stor utsträckning även bidra till det normala åldrande.

Levande organismer har utvecklat försvar mot de farliga fria radikalerna. Ett led i försvaret är superoxiddismutaserna, som i någon form finns i de flesta levande organismer. I avhandlingen visas att superoxiddismutaserna är viktiga för att skydda organismen mot vissa sjukdomar och mot för tidigt åldrande, där fria syreradikaler visats vara inblandade.

Avhandlingen har titeln “Role of extracellular-superoxide dismutase in disease and aging”. Svensk titel: “Funktionen för enzymet extracellulärt superoxiddismutas i åldrande och sjukdom”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i sal Major Groove, byggnad 6L, NUS, Umeå.
Fakultetsopponent är associate professor Tim D. Oury, University of Pittsburgh Medical Center, USA.

Kontaktinformation
Marie-Louise Sentman är f.n. verksam i USA och kan nås via e-post: mlse2001us@yahoo.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera