Artikel från Stockholms universitet
16 maj 2002

Nya professorer vid Stockholms universitet

Martin Dufwenberg är ny professor i nationalekonomi med inriktning mot mikroekonomi och Per-Erik Tegnér i fysik med tjänstgöringsskyldighet inom projektet kärnstrukturforsknin

Nya professorer vid Stockholms universitet

Martin Dufwenberg i nationalekonomi med inriktning mot mikroekonomi

Hans forskning rör spelteori och ekonomiska experiment. Spelteori är en matematisk metod med vilken man kan studera beslutsfattande när flera individer eller företag påverkar varandra (exempelvis i förhandlingar, i äktenskap, eller på marknader). Forskningen handlar dels om att utveckla spelteori, dels om att experimentellt testa spelteoretiskt formulerade modeller. När de experimentella resultaten indikerar att vissa psykologiska aspekter som tidigare ej beaktats i teorin likväl är viktiga för att förstå beteenden försöker han utveckla nya modeller.

Per-Erik Tegnér i fysik med tjänstgöringsskyldighet inom projektet kärnstrukturforskning

Hans forskning rör atomkärnor och vissa elementarpartiklar, mesoner. I samarbete med forskare från Stockholms universitet och andra länder utför han experiment vid acceleratorer, framförallt CELSIUS i Uppsala Där studerar de kollisioner mellan atomkärnor där pi-mesoner bildas och undersöker hur mesonerna påverkas av att skapas i atomkärnornas närhet. Resultaten gör att vi bättre kan förstå materiens egenskaper under extrema förhållanden, som i det tidiga universum eller i s.k. neutronstjärnor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera