Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2002

Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en ny process för framställning av högpresterande keramiska material – artikel i Nature

Komponenter av kiselnitrid-baserade keramiska material används idag bland annat i motorer och kullager och i samband med skärande bearbetning. Nuvarande tillverkningsprocesser är både tids- och energikrävande eftersom temperaturer högre än 1700oC och värmebehandlingstider runt flera timmar krävs för att komponenterna skall erhålla de efterfrågade mekaniska egenskaperna.

Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en ny process för framställning av högpresterande keramiska material

Komponenter av kiselnitrid-baserade keramiska material används idag bland annat i motorer och kullager och i samband med skärande bearbetning. Nuvarande tillverkningsprocesser är både tids- och energikrävande eftersom temperaturer högre än 1700oC och värmebehandlingstider runt flera timmar krävs för att komponenterna skall erhålla de efterfrågade mekaniska egenskaperna.

I en artikel i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Nature, som kommer ut den 16 maj, beskriver forskare från den Materialkemiska gruppen vid Avdelningen för oorganisk kemi vid Stockholms universitet en ny process baserad på användandet av mycket snabba uppvärmnings- och avsvalningshastigheter med vars hjälp motsvarande komponenter kan framställas inom en tidsrymd av minuter. Den nya tillverkningsprincipen öppnar för möjligheter till kostnadseffektiv framställning av nya strukturella och funktionella keramiska material med avsevärt förbättrade mekaniska, elektriska, magnetiska och optiska egenskaper.

Närmare upplysningar lämnas av professor Mats Nygren, tfn 073 971 03 88.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera