Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2002

Fler medfödda hjärtmissbildningar i Östergötland

Klorerat dricksvatten och boende på landsbygd. Det är de faktorer som linköpingsforskaren Marie Cedergren kunnat koppla samman med överrisken för allvarliga hjärtmissbildningar hos nyfödda i Östergötland. Bakgrunden till hennes studier är att Östergötland åren 1973-1990 hade en högre andel medfödda missbildningar än grannlänen Kalmar och Jönköping, som enligt socialstyrelsen låg på svensk genomsnittsnivå

Åren 1982-1996 hade knappt 4 700 av drygt 75 000 nyfödda barn i Östergötland någon missbildning, mot knappt 5 500 av drygt 100 000 barn i Kalmar och Jönköpings län. Detta innebär en överrisk på 15 procent i Östergötland.

Det var framför allt två typer av missbildningar som var vanligare i Östergötland: förkortade armar och ben samt allvarliga hjärtmissbildningar. Den senare gruppen står ensam för största delen av överrisken i länet.

I en separat studie undersökte Marie Cedergren sambandet mellan övervikt/diabetes och hjärtmissbildningar. Både övervikt och diabetes hos mödrarna visade ett samband med sådana missbildningar hos de nyfödda. Detta problem lär bli allt större i framtiden, eftersom fetman ökar i Sverige.

De östgötska mödrarna var dock inte så överviktiga att detta kunde förklara länets överrisk för missbildningar. Den enda enskilda riskfaktor Marie Cedergren kunde finna var boende på landsbygd. Kvinnor på landet i Östergötland fick oftare barn med missbildningar än motsvarande kvinnor i de andra länen, vilket kan tänkas hänga samman med det intensivare och kanske mer besprutade östgötska lantbruket.

Andra tänkbara riskfaktorer (tidigare ofrivillig barnlöshet, spontanaborter, ålder, sjukdomar, fetma, medicinering m m) låg något, men inte mycket, högre i Östergötland än i grannlänen.

– Vi började fråga oss om det kunde finnas någon ytterligare bakgrundsfaktor som samverkade med och “höjde upp” dessa riskfaktorer. Dricksvattnet kanske? säger Marie Cedergren.

I Östergötland fanns möjlighet att koppla varje individ till ett visst vattenverk. Mycket riktigt: här fanns ett klart samband mellan klorering och missbildningar. Risken för missbildningar i samband med klorerat dricksvatten är mycket liten på individnivå, men syns tydligt när en hel befolkning studeras.

– Östergötland använder mycket sjövatten, som innehåller mer bakterier än grundvatten. Det måste behandlas för att inte ge magproblem. Men man kanske kunde använda mindre klor eller prova någon helt annan metod, menar linköpingsforskaren.

Marie Cedergrens avhandling heter Epidemiological studies of congenital heart defects in the southeast region of Sweden. Disputationen äger rum den 24 maj. Marie Cedergren träffas på tel 01- 22 31 34, 22 20 00 eller 070-433 81 850, marie.cedergren@lio.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera