Tema

Undervisning och moraluppfattning i Kina

Den kinesiska kulturen och den undervisning som bedrivs inom det kinesiska utbildningssystemet, samt den moraluppfattning som undervisningen överför står i centrum i Jörgen From och Carina Holmgrens doktorsavhandling,

Den kinesiska moraluppfattningen är social och utgår från relationerna inom familjen. Centrala inslag i moralen är exempelvis balans, ordning, förbättring, perfektion, ansträngning och fokus på det kollektiva. Moraluppfattningen har rötter som löper tusentals år tillbaka i tiden och är relativt oförändrad av 1900-talets inrikespolitiska förändringar i Kina.

En betydande del i avhandlingen försöker också utveckla vetenskapsteoretiska, teoretiska och metodologiska förhållningssätt dels för internationell pedagogisk forskning i allmänhet, och dels för studier av den kinesiska undervisningens kulturspecifika dimension.

Carina Holmgren nås på:
Tel: 090-786 65 10
E-post: carina.holmgren@pedag.umu.se

Jörgen From nås på:
Tel: 090-786 65 10
E-post: jorgen.from@pedag.umu.se

Fredagen den 24 maj försvarar Jörgen From och Carina Holmgren, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Edukation som social integration – en hermeneutisk analys av den kinesiska undervisningens kulturspecifika dimension.
Disputationen äger rum klockan 10.00 i Humanisthuset, hörsal F.
Fakultetsopponent är professor Jan Bengtsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Undervisning och moraluppfattning i Kina

 lästid ~ 1 min