Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2002

Ny avhandling sätter fokus på värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag

På dagens tjänstemarknad är det inte bara kvalitet och pris som påverkar kunders val av företag, produkter och tjänster. Kunder finner värden i ytterligare en mängd ogripbara men ändå högst förnimbara aspekter, såsom aspekter av sinnlig, etisk, estetisk, miljömässig, upplevelsemässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär.

Ny avhandling sätter fokus på värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag

På dagens tjänstemarknad är det inte bara kvalitet och pris som påverkar kunders val av företag, produkter och tjänster. Kunder finner värden i ytterligare en mängd ogripbara men ändå högst förnimbara aspekter, såsom aspekter av sinnlig, etisk, estetisk, miljömässig, upplevelsemässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär.

Karin Dahlström, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet visar i sin avhandling att värdeskapande produktutvecklingsarbete i tjänsteintensiva företag är ett mångdimensionellt arbete som innefattar utveckling av både materiella och immateriella aspekter. Vikten av att produkter och tjänster formges, utvecklas och integreras ur ett mångdimensionellt perspektiv betonas, för att “helheten” skall kunna upplevas som sömlös och värdeskapande i kunders sinnen, hjärnor och hjärtan.

I avhandlingen diskuteras även att en mängd socialt konstruerade polariseringar frodas i tjänsteföretags produktutvecklingsmiljöer och att dessa i stor utsträckning formger vardagens arbete. Sådana polariseringar är: Ordning och reda versus flexibilitet och dynamik. Modifiering, justering och stegvis utveckling versus radikalt nydanande utveckling. Ensamt expertutvecklingsarbete versus integrering av många experters intressen, kunskaper, meningar och handlingar. Vi-och-dom. Armlängds avstånd till kunder versus öga mot öga kontakter. Proaktiv versus reaktiv utveckling. Intuition, fingertoppskänsla och erfarenhet versus analys och god planering.

Teoretiskt och empiriskt underlag till avhandlingen kommer från litteraturstudier, fältstudier under månader av daglig närvaro på Vingresor och Internetföretaget Scandinavia Online, samt egna arbets- och vardagslivserfarenheter.

Tre forskningsfrågor har väglett arbetet:
• Hur går det till att utveckla värdeskapande produkter i tjänsteintensiva företag?
• Vad är det egentligen för värdeskapande produkter och produktdimensioner som
utvecklas?
• Vilka deltar i produktutvecklingsarbetet?

Karin Dahlström har under senare år varit tjänstledig från flygbolaget SAS för att doktorera i företagsekonomi på Stockholms universitet. Karin har över tjugo års erfarenhet från arbete i tjänsteintensiva företag där hon har arbetat i frontlinjen, med försäljning, marknadsföring, kvalitet, utbildning och support, samt som projektledare och ledare.

Doktorsavhandlingens titel: “Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag”.

Disputationen äger rum fredag 24 maj kl 13.00 i Philipssalen, Kräftriket, hus 3 Roslagsvägen 101. Opponent är professor Jan Mattsson, Roskilde universitet.

Karin Dahlström kan nås på telefon 08-715 70 03 eller e-post: dahlstrom.borlin@telia.com.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera