Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2002

Billigare med miljöanpassat byggande

Att bygga är dyrt, ett faktum som ställer krav på nya innovativa byggmetoder.Samtidigt som allt fler inser att detta att tänka kortsiktigt sällan är lönsamt ökar också samhällets krav på ökad miljöanpassning.Eva Sterner, doktorand vid Luleå tekniska universitet, beskriver i sin avhandling en metod just för miljöanpassad upphandling.

Torsdagen den 16 maj disputerar Eva Sterner i ämnet stålbyggnad med doktorsavhandlingen “Green Procurement of Buildings – Estimation of life-cycle cost and environmental impact”.
När disputationen är över har Sverige fått sin andra kvinnliga “ståldoktor”, den första var Eva Hedman-Pétursson, som disputerade i Luleå i oktober 2001.

Att samhällets krav på mer miljöanpassat byggande ökar kommer sig bland annat av det faktum att våra byggnader står för cirka 40 procent av den totala material- och energinganvändningen i samhället.
Dessutom är det avfall som uppkommer platskrävande, och det kan i många fall utnyttjas betydligt bättre via återanvändning eller återvinning än vad som faktiskt sker.
Utöver detta används en del material och produkter som innehåller skadliga ämnen och definitivt bör undvikas.

För att minska den totala miljöpåverkan är det viktigt att redan vid planeringen och utvecklingen av ett byggprojekt göra en värdering av de miljöaspekter som är relevanta i sammanhanget och att ställa krav på miljöanpassade lösningar.
En upphandling som tar miljöhänsyn är ett viktigt instrument för att åstadkomma förbättringar – vilket Eva Sterner valt som ämne för sin avhandling.
Eva Sterner har bland annat utvecklat en beräkningsmodell för anbudsvärdering, en modell som integrerar kostnaderna med den miljöpåverkan energianvändningen ger.
Om exempelvis en byggherre använder modellen kommer byggndet att på sikt bli billigare och påverkningarna av miljön mindre.

I avhandlingen utvärderas också ett miljöanpassat byggprojekt i Umeå – Greenzone. Där visade det sig att trots höga investeringskostnader är miljöanpassningen ekonomiskt lönsam, helt enkelt eftersom driftskostnaderna minskats.

Eva Sterner är född och uppvuxen i Luleå och tog sin civilingenjörsexamen med inriktning mot väg och vatten vid Luleå tekniska universitet 1996. Intresset för miljöanpassat byggande har hon burit med sig ända sedan studenttiden och under sina år som doktorand har hon bland annat arbetat i Vancouver i Kanada.

Disputationen sker den 16 maj klockan 13.00 i sal D 770. Ordförande är professor Ove Lagerqvist, Institutionen för väg och vatten vid Luleå tekniska universitet och opponent vid disputationen är professor Brian Atkin från Atkin Research & Development Ltd, Storbritannien.

Upplysningar: Eva Sterner, tel. 0920-49 23 57, Eva.Sterner@ce.luth.se eller informatör Lena Edenbrink, 0920-49 16 22, 070-679 16 22, Lena.Edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera