Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2002

Att mäta och lindra smärta hos nyfödda

Fredagen den 24 maj försvarar sjuksköterskan Viveca Lindh, Institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik, Umeå universitet, en avhandling om bedömning och lindring av smärta hos nyfödda barn vid blodprovstagning och vaccination.

Smärtbehandling hos nyfödda har varit ett eftersatt område. En förutsättning är att ha objektiva metoder för att bedöma smärtan. I avhandlingen används en metod som går ut på att beskriva barnets reaktion med datoriserad analys av variationer i hjärtfrekvensen i kombination med andra tecken på smärta hos barn, t.ex. gråt och ansiktsuttryck. Hjärtfrekvensvariabilitet anses spegla balansen mellan stress och lugn i kroppen och kan vara en möjlig teknik att beskriva den stress som ett smärtsamt ingrepp orsakar barnet.

I studierna beskrevs först smärtreaktionen vid blodprovstagning via hälstick på för tidigt födda barn och sedan på barn som föds efter fullgången graviditet. Sista delen av provtagningen, när man klämmer på hälen för att få tillräckligt med blod till provet, var mest smärtsam för barnet. Att ta provet genom att punktera ett blodkärl på barnets hand efter att ha bedövat huden med lokalbedövningssalva visade sig vara en skonsammare provtagningsteknik jämfört med hälstick. Slutligen visades att smärtreaktionen vid första vaccinationssprutan, när barnet är tre månader gammalt, lindras om huden bedövas med lokalbedövningssalva och barnet får sockervatten via munnen före sprutan.

Datoriserad analys av hjärtfrekvensvariabilitet gav en utökad bild av smärtreaktionen och metoden kan användas som komplement till att bedöma barnets beteende vid smärta.

Avhandlingen har titeln “Procedural pain and distress in infants. Alleviation of acute pain assessed by heart rate variability and behavioural measures”. Svensk titel: “Stress och smärtreaktioner hos nyfödda barn. Analys av hjärtfrekvensvariabilitet och beteende vid akut smärta”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i sal E04, Farmakologen, By 6E.
Fakultetsopponent är professor Uwe Ewald, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.

Kontaktinformation
Viveca Lindh arbetar som sjuksköterska vid Nyföddhetsavdelningen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, och är knuten till Institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik. Hon finns på tel 090-7852216. E-post: viveca.lindh@pediatri.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera