Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2002

Serpiner som polymeriserar och bildar aggregat:Gåtfull mekanism bakom flera sjukdomar

Fredagen den 24 maj försvarar Malgorzata Wilczynska, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, en avhandling om mekanismerna för hur serpiner under vissa omständigheter polymeriserar i vävnaderna och därmed kan orsaka flera olika sjukdomar.

Serpinerna är de mest spridda proteasinhibitorerna (förhindrar nedbrytning av proteiner) i naturen och de kontrollerar flera olika biologiska processer, t.ex. inflammation och blodkoagulering. Serpinmolekylerna är instabila i sin aktiva form, vilket gör att naturliga mutationer lätt kan orsaka förändringar som leder till att serpinerna polymeriserar i olika vävnader. Polymererna kan i sin tur ge upphov till sjukdomstillstånd som påverkar många olika organ, t.ex. lever, lunga och nervsystem. Avhandlingen behandlar strukturen och funktionen hos två serpinmolekyler, PAI-1 och PAI-2.

Mekanismen för hur serpiner hämmar proteasernas nedbrytande effekt har studerat genom att mäta olika avstånd inne i PAI-1 molekylen, före och efter det att den har inhiberat ett proteas. Först klyver proteaset serpinet, som då tar “nacksving” på proteaset och flyttar det från den ena sidan av sig själv till den andra varvid ett mycket stabilt komplex bildas. Denna ovanliga inhibiberingsmekanism är troligen gemensam för alla serpiner.

Proteinet PAI-2 är gåtfullt på många sätt. Vilken funktion PAI-2 har inne i cellerna är okänt, men en teori är att PAI-2 skulle kunna skydda cellerna mot s.k. programmerad celldöd. PAI-2 har dessutom en unik förmåga att bilda polymerer under naturliga fysiologiska förhållanden. Orsaken till polymeriseringen hos PAI-2 har hittills varit okänd. I avhandlingen visas dock att polymerisering hos PAI-2 styrs av en molekylär mekanism där en del av PAI-2-molekylen, kallad CD-loopen, är inblandad. Genom denna mekanism kan PAI-2 molekylen känna av omgivningen och under vissa omständigheter börja polymerisera.

Avhandlingen har titeln “The amazing loops: serpin inhibitory mechanism and polymerisation”. Svensk titel: “De fantastiska looparna: inhibitormekanism och polymerisation hos serpiner”.
Disputationen äger rum kl 12.00 i Sal KB3A9, KBC.
Fakultetsopponent är professor Robin W. Carrell, University of Cambridge, UK.

Kontaktinformation
Malgorzata Wilczynska är verksam vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Hon finns på tfn. 90-786 67 04, e-post Malgorzata.Wilczynska@medchem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera