Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2002

Forskningsprojekt om framtidens arbete visar få expansionsplaner bland småföretagare

Det finns en diskrepans mellan politikers och andra beslutfattares förhoppningar om framtida arbetstillfällen i småföretag, och småföretagarnas egna verksamhetsmål. Småföretagare i åtminstone landsbygd är nämligen inte särskilt benägna att expandera verksamheten – inte ens om möjligheten att få expertråd ökas eller om kunskaperna kring affärsmässigt beslutsfattande förbättras. Det resultatet har Ewa Larsson, forskarstuderande i psykologi vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, kommit fram till i en nyligen framlagd licentiatuppsats. Detta resultat är i linje med tidigare forskning, men fördjupar dessutom kunskapen om vilka mål företag egentligen har.

Utgångspunkten för Ewa Larssons forskning är attityder till försörjning och frågan om vem som ska skapa framtidens jobb. Hon har i denna första fas studerat vilka psykologiska faktorer som påverkar de mål som småföretagare i landsbygd har. Hennes uppsats består av två olika studier av företagare i Tanums kommun i Bohuslän. I den första studien undersökte Ewa Larsson om företagarna påverkas av andras råd när de sätter sina mål för verksamheten. Den andra studien undersökte om kunskaper om affärsmässigt beslutsfattande förändrade företagarnas behov av råd. För detta arrangerades en endagskurs om beslutsfattande för företagarna, varefter Ewa Larsson undersökte om behovet av utomstående expertråd ökat och om målen förändrats.

Resultatet av hennes studier visar att även om företagarna tar råd i viktiga frågor, gör de det inte i någon större utsträckning av expertrådgivare. Endagskursen ökade inte direkt behovet av råd, men ett manifesterat intresse för beslutsfattandet i sig ökade behovet att samråda med utomstående experter.
Vidare var viljan att expandera bland de tillfrågade inte särskilt stor, och den förändrades inte av kurstillfället. Endast 35% av de tillfrågade hade för avsikt att expandera. Ett samband finns dock mellan omsättning, expansionsmål och expertrådgivare.
– Majoriteten av de företagare som svarade på enkäten var ensamföretagare och ville fortsätta att vara det. Det innebär att de försörjer sig själva men inte har planer på att anställa andra, säger Ewa Larsson.

Fotnot
Ewa Larssons licentiatuppsats heter “Goal Setting and Decision Making by Small-Business Managers in Rural Areas” och är framlagd vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
I samband med enkäten gjordes en skrift på svenska ” Hur ofta fattar du beslut? – om målbilder och beslut hos företagare och chefer” som dels distribuerades till företagen, dels används i undervisningen vid HTU.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Ewa Larsson, tel 0522-65 60 37, e-post ewa.larsson@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera