Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2002

Svensk hiv-vaccinmodell med i främsta ledet

En kandidat till hiv-vaccin baserad på teknik utvecklad vid Karolinska Institutet har valts ut som en av de mest lovande för framtiden och får därmed stort finansiellt stöd av The International AIDS Vaccine Initiative, IAVI.

Vaccinet tillverkas av genetiska konstruktioner med delar av hiv och viruset Semliki Forest Virus (SFV), en modell som utvecklats av professor Peter Liljeström vid Karolinska Institutet och företaget Bioption.
– I laboratorietester har SFV-baserade hiv-vacciner visat sig vara mycket säkra, de har inducerat ett effektivt immunsvar mot hiv och givit skydd mot AIDS i försökdjur, säger Peter Liljeström. Nästa steg är nu att göra tekniken möjlig för försök på människa.

The International AIDS Vaccine Initiative, IAVI, är en icke-vinstdrivande organisation vars målsättning är att skynda på utvecklingen av ett skyddande hiv-vaccin som dessutom ska vara globalt tillgängligt. Stödet till forskningsgruppen vid Karolinska Insititutet, som rör sig om tiotals miljoner bara de första åren, syftar till att kliniska prövningar med den SFV-baserade vaccinmodellen ska kunna inledas inom två år.

IAVIs strategi är att välja ut ett mindre antal lovande vaccinkandidater och ge dessa ett större finansiellt stöd.
– Jakten på ett säkert och effektivt vaccin är en global utmaning, enligt Seth Berkely, ordförande i IAVI. Vi är övertygade om att vi kan få slut på denna förskräckliga epidemi med ett preventivt vaccin, men för det krävs en kraftansträngning från världens främsta forskare.
Vaccinkandidater baserade på ett antal olika tekniker är hittills utvalda av IAVI, både modeller med DNA och delar av hiv-viruset i kombinationer med bakterier eller virus. Alla IAVIs prövningar koordineras av Imperial College of Science, Technology and Medicine i London. Vissa s.k. fas-I prövningar har redan inletts i Kenya. Prövningar av vaccinmodellen med SFV är planerade att ske i Indien och eventuellt andra delar av Asien och Afrika där hiv-prevalensen är hög, i samarbete med lokala forskningsgrupper.

Rektor Hans Wigzell vid Karolinska Institutet säger att avsikten nu är att se hur det SFV-baserade hiv-vaccinet står sig i jämförelse med andra när det gäller att ge ett skydd och att vara praktiskt för användning i utvecklingsländer.
– Det ideala vaccinet ger ett långvarit skydd efter bara en eller ett fåtal immuniseringar. I laboratorietester har SFV-vaccinet visat sig ge ett immunsvar vid lägre doser än andra kandidater.

För mer information kontakta:
Peter Liljeström, Karolinska Institutet, tel. 08-457 2550 eller 070 595 3672
eller Christopher Adasiewicz, IAVI, USA, tel. +1 212 847 1049
Information om IAVI finns på: www.iavi.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera