Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2002

Världsledande forskning blir nytt bioteknikbolag

Amersham Health, världsledande inom fältet medicinsk diagnostik, har tecknat avtal med Uppsala Universitets Utveckling AB och Uppsala universitet. Det är forskningen vid Uppsala universitets PET- centrum, som genom denna affärsuppgörelse bildar grunden i det nya bolaget Uppsala Research Imaging Solutions AB. Bolaget kommer att lokaliseras till Uppsala.

Det nya bolaget kommer till att börja med att ha 40 anställda varav minst ett 20-tal forskare – alla sedan tidigare anställda vid Uppsala universitet. Planerna är att under de närmaste två åren bygga upp ytterligare ett PET- laboratorium. Betydande investeringar inklusive nybyggnationer, kommer att göras under denna tid. Verksamheten kommer att öka i omfattning och det planeras för en ökning av personalstyrkan inom en tvåårsperiod.

Bolaget ska utvidga den redan mycket framgångsrika verksamhet som PET-centrum inom universitetets ram bedrivit, nämligen en fruktbar kombination av medicinsk grundforskning, kontraktsforskning för läkemedelsindustrien samt kliniska studier för sjukvården.

– PET-diagnostiken anses vara ett av läkemedelsforskningens allra viktigaste framtidsverktyg, säger rektor Bo Sundqvist vid Uppsala universitet. Bolagiseringen är ett sätt för universitetet att fortsätta att ligga i den internationella forskningsfronten när det gäller grundforskning inom PET-området. Dessutom får vi nu stora möjligheter att föra ut forskningsresultat och ge samhället värdefull kunskap, i det här fallet inom sjukvården.

PET-tekniken används inom medicinsk och biologisk grundforskning men får också en allt större betydelse vid diagnos och behandling av sjukdomar till exempel för att diagnosticera olika sjukdomstillstånd och för att studera effekten av olika behandlingar. Tekniken går i korthet ut på att man märker särskilt utvalda spårmolekyler med en radioaktiv nuklid som sedan kan följas med en så kallad positronkamera. De bilder som genereras kan visa tumörer eller andra sjukdomstillstånd både vad gäller utbredning och lokalisation samt egenskaper hos tumörerna. Metoden har också visat sig mycket användbar i de tidigaste faserna av läkemedelsutveckling.

Även om personalen vid universitetets PET-centrum nu övergår till det nya bolaget, kommer universitetet att förfoga över delar av forskningen, som tidigare. Med detta avtal genereras forskningsmedel som kommer att styras av en forskningskommitté.

Det nya bolaget är ett joint- ventureföretag och ägs till 75 procent av Amersham och till 25 procent av Uppsala Universitets Utvecklings AB.

Kontaktinformation
UPPLYSNINGAR:
Rektor Bo Sundqvist, Uppsala universitet, tel 018-471 33 10, professsor Bengt Långström, t.f. VD för Uppsala Research Imaging Solution AB, tel 018-471 53 81, Lars Jonsson, VD för Uppsala Universitets Utvecklings AB, tel 070-626 99 30 eller Karin Carlsson, informationschef Uppsala universitet, tel 070-425 06 15.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera