Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2002

Förbättrade metoder för biokemisk analys

Den kunskap vi har om hur den mänskliga kroppen fungerar kommer från studier där förutsättningarna inte är de samma som i kroppen. Den kemiska sammansättningen i celler och delar av celler är framtagna ur analyser av många celler i taget och ger då ett medelvärde. Vi vet i stort vad cellerna innehåller och hur de kommunicerar, men det finns stora variationer mellan enskilda celler som försvinner när stora mängder celler analyseras på samma gång. Reaktionsmekanismer och hastigheter är oftast framtagna för många molekyler i provrör med stora volymer. Men vi har visat att reaktioner mellan molekyler inte sker på samma sätt inne i celler där volymen är kraftigt förminskad.

Vi har utvecklat metoder där det är möjligt att studera processer i och mellan celler under förhållanden mer lika de som gäller i kroppen. På så sätt kan man få en mer detaljerad bild av kommunikation mellan celler och
hur celler påverkas av sin omgivning. Biokemisk analys av dessa processer kräver känsliga metoder som klarar av de små volymer och små mängder prov, i vissa fall ner till enstaka molekyler, som krävs för studier på cellnivå.

Med hjälp av kapillärelektrofores, som är ett kraftfullt verktyg vid analys av små volymer, kan man separera ämnen med olika laddning. Kombinerar man detta med en känslig detektionsteknik som laser-inducerad fluorescens får
man ett väl anpassat analysinstrument. Vi har utvecklat metoder för att injicera delar av celler för att titta på innehållet av molekyler som är delaktiga i cellkommunikation och vi har också visat på de stora skillnader som finns mellan enskilda celler. Vi har också utvecklat en förbättrad detektionsuppsättning, så att det är möjligt att finna endast ett fåtal molekyler i ett prov.

Genom användandet av de här metoderna hoppas vi att förståelsen för hur vi fungerar på cellnivå ska öka och därmed också skapa bättre förutsättningar för att ta fram effektivare läkemedel, med färre biverkningar.

Anders Lundqvist, Institutionen för kemi, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i kemi, med inriktning mot analytisk kemi vid Göteborgs universitet med avhandlingen “Nanoscale Biochemical Analysis using
Capillary Electrophoresis and Confoca Fluorescence Detection”. Disputationen äger rum Tisdagen den 7 maj 2002 kl 10.15 i Sal KE, Kemigården 4, Chalmersområdet, Göteborg.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2002/anders_lundqvist.shtml

Kontaktinformation
Anders Lundqvist, Göteborgs universitet
Institutionen för kemi, Analytisk och marin kemi
Telefon: 031-772 2781, 073-65 47 166
E-post: andersl@amc.chalmers.se

Tanja Thompson, Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera