Artikel från Vetenskapsrådet
29 april 2002

Pilotförsök med betyg i årets ansökningsomgång

Alla forskningsansökningar till Vetenskapsrådet kommer i år att betygsättas på försök med gemensamma kriterier för vetenskaplig kvalitet. – Syftet är framförallt att kunna se de övergripande utvecklingstendenserna inom forskningen, säger Vetenskapsrådets analys- och strategichef Carl Jacobsson.Försöket görs parallellt med det ordinarie prioriteringsarbetet som inte ska påverkas.

– Det är viktigt att syna forskningen och kvaliteten i ett generellt perspektiv och kunna göra jämförelser mellan vetenskapsområden. Detta bland annat för att få möjlighet att följa upp fördelningen av pengar, säger Carl Jacobsson som suttit med i arbetsgruppen bakom förslaget till betygsmodellen.

STÖD FÖR UNIVERSITETEN
Försöket ska även ses i förhållande till det avtal som slöts för ett år sedan mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och Vetenskapsrådet. En kvalitetsskala är ett sätt att informera universitet och högskolor till hjälp för deras eget prioriteringsarbete.
– Detta är ett sätt, bland många andra, att bidra till en hög kvalitet av svensk grundforskning med hjälp av forskarnas egna bedömningar. Men det är också angeläget att redovisa forskningens kvalitet för statsmakterna och allmänhet, säger huvudsekreteraren för ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap Kåre Bremer, också han med i arbetsgruppen.

REDAN ANVÄNT SYSTEM
Kriterierna följer ett system som Vetenskapsrådets ämnesråd för natur- och teknikvetenskap redan använt. Betygen bygger på en femgradig skala. Varje ämnesråd kommer i instruktionerna till beredningsgrupperna att klargöra kriterierna i förhållande till respektive vetenskaper.
Men går det verkligen att jämföra forskningsprojekt i t ex historia och bioteknik i ett kvalitetsperspektiv?
– Visst kan något sägas om hur forskningen placerar sig i ett internationellt perspektiv, säger Kåre Bremer. Men om det aktuella betygssystemet fungerar över alla ämnesområden – det återstår att se, detta är ju ett försök.
Försöket ska utvärderas efter Vetenskapsrådets beslut om projektbidrag i höst.
Arbetsgruppen har bestått av huvudsekreterarna Berit Askling (utbildningsvetenskap), Kåre Bremer (natur- och teknikvetenskap), Bengt Hansson (humaniora och samhällsvetenskap), Harriet Wallberg-Henriksson (medicin) samt analys- och strategichef Carl Jacobsson och programchef Annette Moth Wiklund.

YTTERLIGARE KOMMENTARER
Carl Jacobsson, chef analys- och strategiavdelningen:
08-546 44 343 / Carl.Jacobsson@vr.se
Kåre Bremer; huvudsekreterare ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap:
08-546 44 201 / Kare.Bremer@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera