Tema

Olle Granath hedersdoktor vid Stockholms universitet

F.d. överintendent Olle Granath och professor Roy Andrew Miller har utsetts till årets hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Olle Granath har tilldelats utnämningen för sin roll för svenskt konst- och kulturliv under de senaste tre decennierna. Efter att under 1960- och 70-talen, som en inflytelserik introduktör av svensk 1900-talskonst, skrivit essäer och recensioner av konstnärer i DN övergick Granath till studier vid Stockholms universitet och1980 blev han chef för Moderna Museet. Där lyckades han med stor framgång göra museets egenart gällande och under 1980-talet lyftes så fram åtskilliga fascinerande konstnärer och varierade teman. Granath blev1989 ansvarig för de tre konstmuseerna Nationalmuseum, Östasiatiska museet och Moderna museet av vilka han främst arbetade för det förstnämnda. 1990-talets ekonomiskt sett hårda kulturklimat till trots fann Granath konstant vägar till att med bibehållen hög kvalitet producera och presentera en lång rad väl uppmärksammade och nydanande utställningar. Det är dock fortfarande i egenskap av essäist som Granath visar sin enastående förmåga att lågmält och ödmjukt förmedla sina bilder av konsten Han har skrivit ett flertal monografier och uppsatser samt framträtt i olika media.

Professor Roy Andrew Miller, bosatt i Honolulu, utexaminerades från Gustavus Adolphus College med kraftigt svenskt arv i Minnesota. Hans forskningsinriktning har dock varit inriktad på central- och östasiatiska språk och jämförande språkforskning. Detta tog sin början i och med att Miller under andra världskriget utbildades till och tjänstgjorde som tolk i japanska inom det militära. Efter kriget gick han vidare till civila studier i kinesiska och kom återigen i kontakt med Sverige i och med sin kritiska genomgång av den legendariske svenske sinologen Bernhard Karlgrens epokgörande forskning. Från 1960-talet och fram till sin pensionering var han institutionschef vid University of Washington i Seattle. Under denna tid sysselsatte han sig med japanologi vilket resulterade i en följd av numera klassiska standardverk såsom The Japanese Language (1967) och Japan’s Modern Myth: The Language and Beyond (1982).Vad som emellertid kom att särskilt utmärka Millers forskning är hans insatser att argumentera för japanskans och koreanskans släktskap med de altaiska..

Olle Granath hedersdoktor vid Stockholms universitet

 lästid ~ 1 min