Tema

Akustisk mätmetod med stort användningsområde

Fredrik Granstedt, doktorand på Institutionen för Elektronik vid Mälardalens högskola lägger fram sin licentiatavhandling i Västerås den 3 maj. Titeln är ”Gas Sensing using an Electro Acoustic Principle” och handlar om ett sensorsystem för gasmätning, framför allt koldioxidmätning. Sensorsystemet är baserat på en akustisk mätprincip, d v s att mäta gaskoncentration med hjälp av ljud.

Tillämpningen för detta system är främst att mäta koldioxid (CO2)-koncentration i luft, men det är även möjligt att mäta koncentration av andra gaser. Den akustiska mätprincipen bygger på att ljudhastigheten i luft förändras med gassammansättningen vilket ger en möjlighet att enkelt mäta koncentrationsförändringar.

Det finns en rad tillämpningar för denna mätprincip, här ges några exempel:

– att mäta CO2-koncentration i bilar för att styra klimatanläggningen.

– att mäta CO2-koncentration i luften i lokaler där antalet personer kraftigt varierar för att styra ventilationen.

– att mäta CO2-koncentration i en patients utandningsluft för att övervaka om den andas tillfredställande.

Fredriks forskning har gått ut på att studera och vidareutveckla den nya mätmetoden samt att pröva den kliniskt med syfte att se om det går att använda den för andningsövervakning. Resultaten från en klinisk studie visar att vår metod i dagsläget är minst lika bra som den kommersiellt tillgängliga metoden. Utvecklingsarbetet fortsätter och förhoppningarna är fortsatt stora.

Forskningsprojektet går nu in i en ny fas. Ett EU-finansierat samarbetsprojekt har startats tillsammans med ett svenskt och två norska företag samt ett norskt universitet och Mälardalens högskola, Institutionen för Elektronik. Syftet med projektet är att göra den befintliga sensorn mindre vilket kan öka antalet tillämpningar ytterligare.

Fredriks handledare är professor Ylva Bäcklund, Mälardalens högskola.

Mer information ges av Fredrik Granstedt, tel 021-15 17 18.

Licentiatseminariet sker fredag 3 maj kl 14.15 i Deltasalen på Mälardalens högskola, Högskoleplan, Västerås.

Akustisk mätmetod med stort användningsområde

 lästid ~ 1 min