Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2002

Tillväxt med eftertanke och klar utvecklingsstrategi

Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet reagerar på slutsatser i Högskoleverkets rapport och på formulering i deras pressmeddelande. Vår lärarkår är välutbildad och vår tillväxt har skett med en klar utvecklingsstrategi. Vi skulle välkomna en debatt om den regionalpolitik som inneburit att 16 orter erbjuder ekonomutbildning, varav några fått svårigheter att rekrytera såväl studenter som kompetenta lärare.

Välutbildad lärarkår borgar för kvalitet
Företagsekonomiska institutionen har idag ca 90 lärare, av dessa är endast 24 icke disputerade dvs har ännu inte slutfört sin doktorsexamen. Under 2001 disputerade så många som 14 och under 2000 fick vi 10 nya ekonomie doktorer. Doktor är den högsta akademiska examen som finns. Vi har i snitt en genomströmningstid på 6,5 år. Det är vi stolta över och detta trots en brist på professorer.

Vi hade 4 931 registrerade studenter läsåret 2000/2001. Det har legat på ungefär samma nivå de senaste 10 åren. Hälften av studenterna är kvinnor och hälften är män, vilket gläder oss. Till höstterminen 2001 hade vi 2 529 sökande till 250 platser på grundnivån och 2387 sökande till 300 platser på kandidat- och magisternivå. 257 studenter tog ut kandidatexamen och 330 tog ut magisterexamen 2001. Våra studenter är attraktiva på huvudstadens arbetsmarknad och många rekryteras innan de avslutat sina studier på kandidat- respektive magisternivå. Det märks i tider som dessa, studievägledarna får många förfrågningar från tidigare studenter som nu vill färdigställa sin examen. Det bör tilläggas att under 2001 tog 1 075 studenter magisterexamen vid Stockholms universitet. 591 av dessa kom från samhällsvetenskapliga fakulteten och av dessa var 330 från Företagsekonomiska institutionen.

Det är upprörande att Högskoleverket skadar universitetet och institutionens rykte och våra studenters framtida karriärmöjligheter med felaktiga slutsatser, säger prefekt Sikander Khan. Han tillägger också att institutionen för närvarande har 15 universitetslektorstjänster utlysta, varav de flesta i slutfasen. Tjänsterna kommer att tillsättas under 2002 och kommer att täcka den nuvarande lärarbristen.

Anders Blomquist och Åke Berglund, båda ekonomie doktorer och ansvariga för alla kandidat- och magisteruppsatser som skrivs på institutionen, påpekar också att vi visst tillåter studenter att ensamma skriva en kandidat- eller magisteruppsats. Däremot, med 30 års pedagogisk erfarenhet, rekommenderar vi att både kandidat- och magisteruppsatser skrivs i grupp om 2 studenter.

Klar utvecklingsstrategi för att komplettera otillräckliga statsanslag
Staten bestämmer hur många helårsprestationer som studenter vid Stockholms universitet ska producera. Universitetsstyrelsen bestämmer fördelning mellan de olika institutionerna. Företagsekonomiska institutionen får alltid en hög andel eftersom våra studenter presterar bra. I avsaknad av tillräckliga medel från statsmakterna har vi satsat hårt på att erbjuda olika executive och internationella utbildningar, oftast i samarbete med utländska regeringar eller FN- och EU-organ. Dessa satsningar inbringar 60 miljoner kronor om året, över 40 % av vår totala budget. Överskottet används för att minska lärarnas alltför betungande undervisningsbörda och har möjliggjort speciella satsningar för våra grundutbildningsstudenter.

Vi tycker att statsmakterna har varit alltför njugga i sin inställning till högre utbildning, men vi sitter inte med armarna i kors utan försöker aktivt påverka vår situation, säger professor Hunter Mabon. Han avslutade i februari en självvärderingsrapport för institutionen och under förra veckan besöktes institutionen av en utvärderingsgrupp från ett internationellt ackrediteringsinstitut (EQUIS). Gruppen, som både läst rapporten och träffat en stor mängd lärare och studenter, gav oss beröm för vårt sätt att sköta våra komplicerade åtaganden och förehavanden. Vi är stärkta och arbetar oförtrutet på för fortsatt hög kvalitet och alternativa intäktskällor.

Närmare information lämnas av docent Sikander Khan, prefekt vid institutionen, tfn 08-16 30 35, e-post sik@fek.su.se eller professor Hunter Mabon, tfn 08-16 30 12, e-post hm@fek.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera