Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2002

Enzymer kan berätta vilka näringsämnen som förbrukas i ett visst system

Mikroorganismer så som till exempel bakterier måste ha tillgång till näring för att kunna växa och dela sig. Kväve är väsentlig näring för alla organismer. Kväve (och fosfat) kan orsaka ökad tillväxt av alger, vass och andra växter i vattendrag, sjöar och hav. Tillväxten liksom nedbrytningen av döda alger kräver syreförbrukning, som kan leda till så kallade döda bottnar. Det kommunala avloppsvattnet som innehåller kväve måste renas från kväve innan det släpps ut i havet.

Nabaz Mustafa har undersökt enzymaktiviteten i ett reningsverk, samt effekten av svårupptagbar näring på kväveavskiljningen. Det finns bakterier som omvandlar kvävet till kvävgas, som går upp i luften. Dessa bakterier behöver lättupptagbar näring. För att få bättre kontroll på anläggningen kan en tillsatts av lättupptagbar näring tillsättas systemet, för att undvika
näringsbrist i systemet, och därmed säkerställer man bakteriernas
fortlevnad. Det är enzymerna som skvallrar om närvaron av olika
näringsämnen. Närvaron av lättupptagbar näring kan ha en negativ effekt på en del av processen. Om man känner till vilka näringsämnen som finns i ett
reningsverk kan man bättre kontrollera anläggningen och kväveutsläppet.

Nabaz Mustafa, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, disputerar för
att avlägga filosofie doktorsexamen i mikrobiologi vid Göteborgs universitet
med avhandlingen “Extracellular enzyme activity and polymer degradation in
microbial nitrogen trans-
formations” fredagen den 26 april kl. 13.00. Disputationen äger rum i Hörsal
Ragnar Sandberg, Medicinaregatan 7 A, Göteborg

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2002/nabaz_mustafa.shtml

Nabaz Mustafa
Göteborgs universitet
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Telefon: 031-773 2569
E-post: nabaz.mustafa@gmm.gu.se

Tanja Thompson, Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera