Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2002

Synen på ungdomar i Norrbottenspressen

Simon Lindgren har studerat samhällsdebatten om ungdomar i norrbottniska dagstidningar under 1900-talet.

Ungdomar brukar ofta sägas vara framåtsträvande och kopplas samman med det moderna och nya i samhället. Lindgren menar dock i sin avhandling att man också kan säga att en form av utvecklingskritiskt tänkande kommer till uttryck i många av de ungdomsrörelser som figurerat genom åren. Detta kan exempelvis illustreras av den gröna vågens kritik av moderniseringens konsekvenser för miljön, av hippierörelsens avståndstagande från kapitalismen eller av veganrörelsens försvar av den inhumana behandlingen av andra arter än den ’’rationellt’’ tänkande. Hur man ska se på detta har i slutänden att göra med vad man lägger in i ord som framsteg och utveckling.

Simon Lindgren är uppvuxen i Umeå. Han nås på:
Tel: 090 -786 95 19
E-post: Simon.Lindgren@soc.umu.se

Fredagen den 26 april försvarar fil.lic Simon Lindgren, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Modernitetens Markörer – Ungdomsbilder i tid och rum.
Disputationen äger rum klockan 10.15 i Humanisthuset, hörsal E. Fakultetsopponent är professor Mats Trondman, institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera