Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2002

Uppsala universitet breddar verksamheten

Uppsala universitet ska finnas i Älvkarleby, Tierp, Östhammar, Norrtälje och i Sollentuna. Det beslutade rektor Bo Sundqvist idag. Det är ett första steg i en satsning på nya collegeutbildningar som ska hjälpa grupper som annars inte studerar att komma närmare universitetet.

För att bredda rekryteringen satsar Uppsala universitet, i samarbete med en rad kommuner, på en ny form av collegeutbildningar. Utbildningarna vänder sig till personer som kommer från miljöer där högre studier inte är självklara och förhoppningen är att studenterna ska få upp ögonen för vad en universitetsutbildning kan betyda. Satsningen riktar sig till personer som slutat gymnasiet under de senaste fem åren och som inte påbörjat någon utbildning samt till personer som inte är redo för högre studier utan ytterligare förberedelser. Det kan till exempel röra sig om personer som har hela, eller delar av, sin gymnasiala utbildning från utlandet och som nu läser inom komvux eller motsvarande.

Collegeutbildningarna är ettåriga och består av en gymnasiedel då förkunskaperna stärks och fräschas upp samt en andra termin då studenterna får läsa sin första termin vid universitetet. Innehållet i gymnasiedelen kommer att anpassas efter de antagnas behov och högskoledelen kommer att inledas med en allmän orienteringskurs för att studenterna ska känna sig hemma i universitetsmiljön. De kommer också att få en kurs i muntlig och skriftlig kommunikation. Efter det erbjuds de ett antal olika möjligheter att prova på kurser inom de områden som de själva valt.

När studenterna genomgått utbildningen kan universitetet besluta om förtur till vissa utbildningar och kurser. Exakt vilka utbildningar studenterna kommer att få förtur till är ännu inte klart. Men preliminärt diskuteras förtur till biomedicinska analytikerprogrammet, receptarieprogrammet, apotekarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, högskoleingenjörsutbildningarna, religionsvetenskapligt program samt ett antal grenar av lärarutbildningsprogrammet. Fler utbildningar kan bli aktuella.

Satsningen på collegeutbildningar i kommunerna är en försöksverksamhet. Under hösten inleds verksamheten i Älvkarleby, Tierp, Östhammar och Norrtälje. Sollentuna planeras tillkomma under 2003.

För vidare information:
Kontakta Kay Svensson på telefon 018 – 471 18 91 eller 070 – 425 04 38.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera