Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2002

Långtidsuppföljning av operation med en ny typ av hjärtklaffprotes

Resultaten från en långtidsuppföljning av patienter som opererats med en ny typ av aortaklaffprotes har presenterats vid Karolinska Institutet. Studien visar att de opererade har lika god överlevnad som en kontrollgrupp varför patienterna kan anses vara “botade” från sin hjärtklaffsjukdom.

I sin doktorsavhandling har läkare Göran Dellgren följt sammanlagt 367 patienter som sedan 1990 opererats av professor Kjell Rådegran på Thoraxkliniken, Karolinska sjukhuset respektive av professor Tirone David på Toronto General Hospital, Kanada. Patienterna har alla fått en ny typ av biologisk aortaklaffprotes, s.k. “stentless”, där själva hjärtklaffen kommer från en gris.

Aortaklaffsjukdom är vanlig hos äldre och behandlas ofta med insättande av en hjärtklaffprotes. Traditionellt får personer under 70 år oftast en mekanisk klaffprotes och de över 70 år en biologisk protes. Fördelen med biologiska proteser är att de inte kräver behandling med blodförtunnande medicin (Waran) till skillnad från mekaniska proteser. Nackdelen är att de kan ha en sämre hållbarhet och att de varit mer förträngande än mekaniska proteser.

Den nya typen av protes tar mindre plats genom att den saknar sykrage och upphängningsbyglar. Därmed bjuder den också mindre motstånd mot blodströmmen vilket leder till en effektivare avlastning av hjärtat. Klaffens hållbarhet har varit mycket god.

Många patienter med hjärtklaffsjukdom drabbas av kraftigt förtjockad hjärtmuskel. Undersökningen har visat att en ärftlighetsfaktor är av avgörande betydelse för omfattningen av förtjockningen. Oavsett ärftlighetsfaktorn minskade förtjockningen hos flertalet patienter, som opererats med den nya typen av hjärtklaff.

Patienterna från Karolinska sjukhuset har jämförts med en kontrollgrupp framtagen av Statistiska Centralbyrån. Jämförelsen visar att de opererade har lika god överlevnad som kontrollgruppen varför patienterna kan anses vara “botade” från sin hjärtklaffsjukdom.

Avhandlingens titel
Aortic valve replacement with stentless bioprostheses: Prospective long-term studies of the Biocor and the Toronto SPV.

Författare:
Läkare Göran Dellgren, Centrum för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet,
tel. 08-585 867 45, mail: goran.dellgren@thsurg.hs.sll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera