Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2002

Bättre uppföljning ger hjärtsviktspatienter högre livskvalité

En avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar att äldre patienter med hjärtsvikt upplever en bättre livskvalitet om de följsupp i hemmet av specialutbildade distriktssköterskor.

I en studie av hjärtsviktspatienter från fyra vårdcentraler i Jönköping och Linköping, gav en distriktssköterska vid respektive vårdcentral patienter och anhöriga information muntligt, skriftligt och via CD-ROM i hemmet. Här ingick råd om farmakologisk och icke-farmakologisk behandling, samt om
lämpliga egenvårdsåtgärder. Dessutom hade distriktssköterskan en telefonkontakt med patienterna en gång i månaden under ett år.

Studien innefattade även fyra vårdcentraler som utgjorde kontrollgrupp och undersökningen utvärderades via frågeformulär före, samt tre och tolv månader efter informationen. Resultatet visade att patienterna i den utvalda gruppen, och då i synnerhet kvinnorna, bibehöll sina mentala, fysiska, och
sociala förmågor i högre grad än patienter i kontrollgruppen.

Resultaten från andra studier i avhandlingen visar vikten av att ta reda på hur patienter och anhöriga ser på hjärtsvikten och sin egen livssituation, för att sedan kunna använda detta som utgångspunkt i en fortsatt diskussion. Informationen leder dels till djupare förståelse från vårdarens sida, dels till större möjligheter att ge, och att få patienter till att följa råd och
behandling som är individanpassad och utgår från de förutsättningar
patienten har.

Det kan vara av värde att varje vårdcentral har sin egen specialutbildade sjuksköterska, som ett komplement till hjärtsviktsköterskan på sjukhuset.
Sjuksköterskan vid vårdcentralen kan, i samarbete med patientens läkare, ge
information, icke-farmakologisk behandling, justering av läkemedel samt uppföljning i hemmet och via återbesök på vårdcentralen.

Jan Mårtensson, tel 036-32 19 87, mobil 073-685 54 46, fax 036-32 20 88,
e-post jan.martensson@ltjkpg.se

Handledare: Professor Bengt Fridlund 035-167411, mobil 070-6212845,
e-post: bengt.fridlund@hos.hh.se
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
universitet, Avdelningen för allmänmedicin. Avhandlingens titel: The Life Situation of Patients with Heart Failure in Primary Health Care – An explorative and Interventional Study. Avhandlingen försvaras fredagen den 19 april 2002, kl 09.00 i
föreläsningssal 2119, avdelningen för allmänmedicin, Arvid Wallgrens Backe:
hus 2, Göteborg.

Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin, tel 031-773 35 77, fax 031-82 58 92, mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera