Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2002

Olika musiksmak skapar spänning mellan lärare och elever

Högstadieelever vill ha sin musiksmak ifred, och anser sig ha lika mycket kunskap som lärarna ifråga om att tolka musik. Musiklärarnas och skolans roll består mer i att hålla med lokaler, instrument och tekniska färdigheter. Det är en slutsats som Claes Ericsson, doktorand vid Musikhögskolan i Malmö, drar i sin avhandling som nu läggs fram vid Lunds universitet.


– Jag har jobbat som musiklärare i många år och upptäckt att musikämnet är mycket värdeladdat, berättar Claes Ericsson. Eleverna vet mycket om musik och vill absolut inte tulla på sina preferenser. Därför uppstår en speciell spänning mellan lärare och elever som inte finns i andra ämnen.
Claes Ericsson försöker i sin avhandling ta reda på och öka kunskapen om hur ungdomar uppfattar musikaliskt lärande. Förhoppningen är att denna kunskap på sikt ska kunna minska spänningen mellan lärare och elever.
Flera ungdomar i undersökningen anser att lärande endast sker på lektionerna, t. ex. under koncentrerat lyssnande. Claes Ericsson visar dock i avhandlingen att så inte alls är fallet. Det finns också ett slags omedvetet lärande hos eleverna. Detta sker när själva lyssnandet inte kommer i första hand.
– De lär sig oerhört mycket utan att de är medvetna om det. Det gäller allt från melodier till hela låttexter, och jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma dessa udda former av lärande.
Studien grundar sig på gruppsamtal med ungdomar i årskurs åtta och nio. Elevernas resonemang och svar visar att de anser att musikaliskt lärande både har en terapeutisk funktion, och att det stärker identiteten. Genom att lyssna på musik eller musicera kan ungdomarna bearbeta eller uttrycka känslor. Musicerande ses också av många som ett sätt att stärka självförtroendet och att det ger en känsla av välbefinnande.
– Sedan 1990-talet har kraven ökat på att eleverna ska ha inflytande över innehåll och arbetsformer i skolorna. Pedagogiska råd har bildats där eleverna diskuterar och väljer vilka ämnen de vill ha. Det har därför blivit alltmer upp till dem själva att ta ansvar för och förverkliga sina egna “livsprojekt”, säger Claes Ericsson. Då är det naturligtvis viktigt att ta reda på och försöka förstå elevernas tankar om musik och musikundervisning.

Titeln på Claes Ericssons avhandling: Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse – Moderniserande villkor för ungdomars musikaliska lärande Han disputerar på Musikhögskolan i Malmö fredagen den 12 april klockan 10.00.
Claes Ericsson träffas på tel 040 -135238. Mer information om avhandlingen finns på nätet:
http://www.lub.lu.se/cgi-bin/show_diss.pl?db=global&fname=soc_339.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera