Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2002

Kiruna Rymd- och miljöcampus har fått en föreståndare

Ingrid Sandahl, 52, tillträdde i måndags tjänsten som föreståndare för Kiruna rymd- och miljöcampus, KRM. Ingrid Sandahl är professor i rymdfysik vid Institutet för rymdfysik.


Ingrid Sandahl har framför allt forskat om norrsken och om de laddade partiklarna i rymden nära jorden med hjälp av satellitinstrument. Hon har skrivit en populärvetenskaplig bok om norrsken och är ledamot i Kungliga vetenskapsakademien. Miljö och natur, framför allt fåglar, är fritidsintressen.

– Det ska bli jättespännande att jobba med KRM. Här finns många unika förutsättningar för olika slags utbildningar; naturtillgångar såsom hög latitud, norrsken, polarvirveln, den subarktiska djur- och växtvärlden, fjällen och den fjällnära skogen, högklassig forskning inom rymd- och miljöområdet, en mångkulturell miljö, fina undervisningslokaler och sist men inte minst oerhört duktig och hängiven personal.

Kiruna Rymd- och miljöcampus är namnet på regeringens satsning att bygga upp en samlad organisation för grundläggande högskoleutbildningar, forskarutbildning och forskning inom rymd- och miljövetenskap i Kiruna. Bakom KRM står Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Institutet för rymdfysik. Målsättningen är att KRM ska ha 450 studenter inom ett par år.

Redan idag finns högvalitativa rymdutbildningar i Kiruna som drar nytta av forskningen vid Institutet för rymdfysik och som även knyter an till Rymdbolagets rymdbas Esrange. En treårig rymdingenjörsutbildning och en påbyggnad i form av en ettårig magisterutbildning i rymdteknik bedrivs av Umeå universitet. Luleå tekniska universitet erbjuder en civilingenjörsutbildning i rymdteknik delvis förlagd till Kiruna, en treårig utbildning till geografisk IT-ingenjör och en forskarskola i rymdteknik. Drygt 110 helårsstudenter finns nu i Kiruna på dessa utbildningar.

Genom regeringsuppdraget kommer utbildningsutbudet att ökas ytterligare och kommer även i större grad att omfatta miljövetenskaperna, som sedan länge har haft forskningsstationer i Kirunaområdet. Bland annat startas nu fristående kurser i fjällbotanik och inom ekologi/limnologi-området med Umeå universitet som huvudman.

Ytterligare upplysningar lämnas av Ingrid Sandahl, tel 0980-79191, e-post ingrid.sandahl@ryp.umu.se eller Maria Johansson, tel 0980-790 47, e-post maria.johansson@irf.se.
KRMs hemsida: www.irf.se/krm/index.html

På hemsidan finns också bilder samt pressmeddelandet i pdf-format.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera