Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2002

John Pohlman hedersdoktor vid Stockholms universitet

Meteorologen John Pohlman är en av dem som utsetts till hedersdoktor vid Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet.

Meteorologen vid Sveriges Television John Pohlman har av utsetts till hedersdoktor vid Stockholms universitet. Han är sedan flera årtionden den ledande väderpresentatören i svenska massmedia. Redan 1972 började han som sådan vid Sveriges Television och dessförinnan arbetade han vid SMHI. Han har även skrivit ett antal populärvetenskapliga artiklar i tidningar, tidskrifter och böcker och själv skrivit flera böcker. Hans gedigna kunnande och pedagogiska förmåga har starkt bidragit till att höja det svenska folkets intresse för vädret och de fysikaliska processer som styr detta.
Sin akademiska grundutbildning har han i matematik, fysik, astronomi och meteorologi vid universiteten i Uppsala och Stockholm.

Övriga hedersdoktorer vid den Naturvetenskapliga fakulteten:
dr Helgi Björnsson från Islands universitet i Reykjavik.
Han är en internationellt mycket välrenommerad glaciolog, vars forskning betytt mycket för den moderna glaciologins utveckling. Han har främst studerat växelverkan mellan de glaciologiska och vulkaniska aktiviteterna och kopplingen till klimatet. Bland hans senaste publikationer märks de fjärranalytiska arbeten som han tog fram efter vulkanutbrottet vid Gjalp på Vatnajökull 1996. Han följer en lång tradition av forskningssamarbete inom glaciologin mellan Sverige, speciellt Stockholms universitet, och Island.

professor Sören Brunak vid Danmarks tekniska universitet i Lyngby.
Han leder sedan nästan tio år Nordens första bioinformatikcentrum. Han är en internationellt sett central person inom bioinformatiken och har ett stort antal expertuppdrag. Hans vetenskapliga produktion uppgår till mer än 70 arbeten. Sedan bioinformatiken etablerades vid Stockholms universitet är han dess viktigaste samarbetspartner.

laborator Bengt Sjöstrand vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.
Han har inspirerat och lett det fiskerivetenskapliga arbetet rörande fiskbeståndens status i Östersjön, Kategatt, Skagerak och Nordsjön och dokumenterat resultaten i många publikationer, vilket haft stor betydelse för yrkesfiskare, fiskeriförvaltare och allmänhet. Han har länge och framgångsrikt varit vetenskaplig rådgivare, inkl. ordförandeskap, i olika internationella fora, fr.a. Havsforskningsrådets rådgivande kommitté för fiskeriförvaltning.


Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid den sedvanliga installations- och promotionshögtidligheten i Blå hallen i Stockholms stadshus fredagen den 27 september.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera