Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2002

Nationalekonomi i Göteborg klarar sig bra i Högskoleverkets utvärdering

Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet klarar sig bra i den utvärdering av nationalekonomiämnet som Högskoleverket genomfört. Institutionen producerar ett stort antal doktorsavhandlingar, har många utländska doktorander och ett bra samarbete med de Västsvenska högskolorna.Under perioden ht 1993 till vt 2000 producerade institutionen flest doktorsavhandlingar i landet, 64 stycken. Detta är mer än dubbelt så många som på flera av de andra större universiteten. Doktoranderna är högt motiverade och anser sig ha mycket tid för sin forskning.

Högskoleverket anser att det är en kvalitetsbefrämjande åtgärd att rekrytera lärare och doktorander internationellt. På Nationalekonomiska institutionen finns ett stort antal utländska doktorander, främst inom områdena miljöekonomi och utvecklingsekonomi. Många av dessa finansierar sin forskarutbildning genom stipendier från SIDA/SAREC och har uttagits i hård konkurrens i sina hemländer. Efter forskarutbildningens slut återvänder flertalet till höga positioner i sina hemländer.

Institutionen har redan idag samarbete med de mindre högskolorna i västra Sverige och den bedömargrupp som gjort utvärderingen rekommenderar att institutionen får ett större ansvar att stödja forskarutbildningen vid närliggande, mindre högskolor.

Grundutbildningen i nationalekonomi vid Handelshögskolan är bred och ger studenterna en god bas att stå på. Det finns möjlighet att specialisera sig inom flera områden, särskilt inom tillämpad nationalekonomi.

De ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda en högkvalitativ grundutbildning är ansträngda. Idag är det svårt att ge studenterna goda ämneskunskaper inom grundutbildningen eftersom man varit tvungen att skära ner på undervisningsintensiteten och ha stora undervisningsgrupper. Situationen är den samma på alla lärosäten och Högskoleverket anser att detta utgör ett hot mot utbildningens kvalitet.

Högskoleverkets rapport kan läsas på http://www.hsv.se/rapporter_nyhetsbrev/sammanfattningar/029R.html

För ytterligare information kontakta: Professor Bo Sandelin, Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, telefon 031-773 1355, e-post bo.sandelin@economics.gu.se

Maria Norrström, Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera