Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 april 2002

30% mer effektivitet när chefskapet fungerar

En chef ska inte endast visa resultat och se till att personalen trivs och utvecklas. En chef ska även driva, stödja och initiera förändring i organisationer. Detta ställer krav på chefen att vara en rollkonstnär. Flera chefer förväntas vara mer ledare än chef. Detta visar Jouko Arvonen, som i dagarna lägger fram sin avhandling vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Chefer som befinner sig högst upp i hierarkin tenderar vara mer förändringsorienterade. De är chefer som profilerar sig som “trädgårdsmästare” och “entreprenörer”. Gemensamt bland dessa chefer är att de är visionärer vilket är en viktig egenskap för en ledare vars legitimitet bygger på informell makt. Arvonen vill dock påpeka risken med att sådana chefer springer iväg för att nå sina visioner utan att dessa är förankrade hos personalen. På många arbetsplatser efterfrågar medarbetarna i första hand chefer som skapar ordning – inte nya visioner uppifrån. Detta problem kan även ses från mellanchefers perspektiv. De kläms mellan ledningens visioner och medarbetarnas trygghetsbehov.

En aktuell fråga som Arvonen belyser är relationen mellan medarbetarnas hälsa och ledarskapet. Det visar sig nämligen att bra chefer som lyckas vara rollkonstnärer även bringar hälsa till medarbetare.

Arvonens avhandling är den första som visar en modell som förtydligat en förändringsdimension i ledarskapet. En mängd slutsatser kan dras om vad det innebär att vara chef idag och vilka effekter en bra eller dålig chef ger i organisationer. Hans forskning har även lett till konkreta tillämpningar i ledarutvecklingsprojekt i Sverige och internationellt (Sydafrika, Thailand, USA). FARAX, som ger en helt ny plattform för utveckling av chefer.

Doktorsavhandlingens titel: Change, Production and Employees – An integrated model of leadership

Disputationen äger rum fredag 19 april kl. 10.00 i sal U 31, Psykologiska institutionen, Frescati Hagväg 8 och opponent är docent Jon Aarum Andersen, Växjö universitet.

Jouko Arvonen kan nås på tfn 08-506 363 50, 070-787 19 67, e-post jouko@arvonen.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera