Tema

Läkartidningens pris till Göteborgsforskare

Professor emeritus Calle Bengtsson vid Sahlgrenska akademin fick tillsammans med sina medförfattare pris för bästa artikel år 2001 i kategorin eget arbete av Läkartidningens jury.

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Artikelns namn: Inget samband mellan antal amalgamfyllningar och hälsa av
Bengtsson C, Ahlqvist M, Bergdahl IA, Lapidus L, Schutz A. Läkartidningen
2001;98:930-3

Calle Bengtsson tog initiativet till och har varit ansvarig för den stora
populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg sedan starten 1968-69, med
uppföljningsundersökningar 1974-75, 1980-81, 1992-93 och 2000-2001.

– Genomgående har kvinnostudien lett till att forskare har kunnat slå hål på en massa myter, säger Calle Bengtsson. Tack vare blodprover från kvinnorna har man till exempel kunnat få en objektiv bild av vad amalgamfyllningar betyder för hälsan genom analyser av blod från 1968 fram till idag.

Priset har delats ut vid Svenska Läkarsällskapet.

För mer information kontakta:
Professor emeritus Calle Bengtsson tel 031-7736824
calle.bengtsson@allmed.gu.se

Professor Cecilia Björkelund
tel 031-7736832
e-post cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se

Digitalt foto finnes! Kontakta Carina Elmäng (se nedan) eller fotografen
Göran Olofsson,
tel 031-773 2997.

Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77, fax 031-82 58 92

Läkartidningens pris till Göteborgsforskare

 lästid ~ 1 min