Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2002

Viktigt vägval för svensk forskning

Bilden är tydlig i Vetenskapsrådets kommande studie av finansieringssituationen för svensk forskning. Hur beräkningarna än görs så har de faktiska resurserna till forskning vid universitet och högskolor stått stilla eller minskat under 90-talet. Offentliga, huvudsakligen statliga, medel minskade med 1,6 miljarder kronor. Och det samtidigt som omvärlden investerat allt mer i forskning. – Forskning är en stark utvecklingskraft och utslagsgivande för att på sikt behålla och öka välfärden såväl ekonomiskt, socialt som kulturellt. Nu behövs en kraftig nysatsning på forskning för att behålla den svenska tätpositionen, säger Pär Omling, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

– Den mycket välkomna ökningen av statliga insatser de senaste åren är ett betydelsefullt trendbrott. Men den mesta ökningen försvinner på grund av andra faktorer. Förutom en rad strukturella förändringar är t ex de minskade medlen från löntagarfondstiftelserna en sån faktor, förklarar Pär Omling. Här måste Vetenskapsrådet gå in och ta ett ansvar eftersom ansökningstrycket på oss kommer att öka.
Statens anslag till forskning beräknas år 2000-2003 öka med 1,5 miljarder kronor, varav en halv miljard går till Vetenskapsrådet. Samtidigt beräknas löntagarfondstiftelsernas forskningsstöd minska med mellan en halv och en miljard kronor, detta bl a med anledning av börsutvecklingen.

VETENSKAPSRÅDETS STRATEGI
De stagnerande ekonomiska resurserna till svensk forskning har lett till ett försämrat forskningsklimat.
– Svensk forskning står och stampar på samma finansiella nivå som under slutet av 80-talet. Detta måste brytas med en kraftfull satsning på fri forskning, menar Pär Omling.
– För Vetenskapsrådets del betyder det att vi vill ha 900 miljoner kronor i ökad budget för 2004 och 2005. Vi vill t e x fokusera på återväxten av yngre forskare och vi vill också förstärka och skapa fler kreativa forskningsmiljöer. Inte minst kräver situationen också samverkan med universitet, högskolor och andra forskningsfinansiärer.

MER INFORMATION
På www.vr.se under “Aktuellt” och “Finansiering” finns material som diagram, budgetunderlag mm.

YTTERLIGARE KOMMENTARER
Pär Omling, generaldirektör 08-546 44 185 / Par.Omling@vr.se
Ulf Heyman, analytiker analys- och strategiavdelningen 08-546 44 223/ Ulf.Heyman@vr.se
Carl Jacobsson, chef analys- och strategiavdelningen 08-546 44 343 / Carl.Jacobsson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera