Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2002

Gen som kan skydda mot fetma och åldersdiabetes identifierad

FOXC2 är en gen som styr och reglerar uttrycket av andra gener, denna “reglergen” kan ge motståndskraft mot både fetma och insulinresistens (förstadium till åldersdiabetes). Detta har visats genom studier på transgena möss som fått en extra dos av genen. Mössen har ökad känslighet för insulin och är skyddade mot fetma.

Forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har identifierat
genen FOXC2 som är en så kallad “reglergen”, vilket betyder att den styr uttrycket av andra gener. Genen är normalt uttryckt, det vill säga verksam i fettcellerna hos både människa och mus. För att närmare utforska genens funktion har man skapat möss med en extra dos av den mänskliga versionen av denna gen.

Mössen blir magrare, trots att de äter lika mycket och väger lika mycket som vanliga möss. Genen förmår att dirigera om energi från uppbyggnad av energireserv i form av fett, till att istället förbrännas och utsöndras som värme. Detta sker genom att FOXC2-genen startat upp en rad olika gener, bland annat UCP1, som styr omvandlingen av energi till värme. Resultatet blir att hela ämnesomsättningen verkar vara uppskruvad i mössens fettväv.

Mössen uppvisar även lägre blodfetter samt högre känslighet för insulin. De
är dessutom skyddade mot insulinresistens, som är en av huvudorsakerna till utvecklandet av åldersdiabetes, typ 2 diabetes, hos människa. FOXC2-genen reglerar alltså en rad gener i fettväv hos mus vilket leder till motståndskraft mot såväl fetma, som mot insulinresistens och höga blodfetter.

Studierna pekar på att det kan finnas en naturlig skyddsmekanism, reglerad
av FOXC2-genen, mot för högt kaloriintag. En förklaring till varför vissa blir feta lättare än andra skulle kunna vara hur effektivt FOXC2 fungerar. Framtidshoppet är att denna kunskap kan leda till läkemedel som skyddar mot både fetma och åldersdiabetes, sjukdomar vilka ökar epidemiskt i stora delar av världen.

Fil mag Anna Cederberg, tel: 031-773 3301, mobil 0706-715613 fax: 031-41 61
08, e-post: anna.cederberg@medgen.gu.se

Handledare: Professor Sven Enerbäck
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
universitet, Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi, avdelning medicinsk genetik.
Avhandlingens titel: “FOXC2 A Regulator Of Adipocyte Metabolism”
Avhandlingen har försvarats

Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin, tel 031-773 35 77, fax 031-82 58 92, mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera