Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2002

Skandinaviskt konsortium bildat för ansökan om ESS

I dag, fredagen den 22 mars 2002, bildades ESS-Scandinavia Consortium. Undertecknandet skedde vid en ceremoni på Köpenhamns universitet. Konsortiet blir den officiella avsändaren av en skandinavisk intresseanmälan om värdskapet för ESS, European Source. Det förslag som konsortiet för fram är att ESS förläggs i Öresundsregionen med Lund som främsta alternativa placering.

ESS är detta decenniums kanske största europeiska forskningssatsning. Den en kilometer långa acceleratorn kommer att kosta ca 15 miljarder SKR att bygga. Man räknar med att över 4000 forskare om året kommer att besöka anläggningen för att göra experiment där. ESS producerar fria neutroner med vars hjälp man kan bestämma var atomerna i ett material är och vad de gör. Tekniken kan tillämpas på många områden: fysik, kemi, materialvetenskap och nanoteknologi, livsvetenskaperna och geovetenskaperna.. ESS blir den största anläggningen i sitt slag i världen, när den står färdig omkring år 2010.

-ESS öppnar fantastiska möjligheter för hela Skandinavien, säger en av dem som på fredagen undertecknade konsortiedokumenten, Lunds universitets rektor Boel Flodgren:
– Om vi får ESS kommer vi att flytta fram våra positioner inom den naturvetenskapliga och tekniska forskningen ytterligare. Vi har redan en fungerande infrastruktur för detta i regionen i form av universitetssamarbetet i Öresundsuniversitetet. Det är en styrka att de små nordiska nationerna på detta sätt kan samarbeta och enas om en gemensam linje. Det är något som talar för oss.

Konsortiet består av universitet, forskningslaboratorier, regionalpolitiska organisationer och intresseorganisationer från Danmark, Norge och Sverige. I ESS-Scandinavia och konsortiet ingår:

Københavns Universitet, DK
Danmarks Tekniske Universitet, DK
Forskningscenter Risø, DK
Dansk Selskab for Neutronspredning, DK
Øresundsuniversitetet:, DK/S
Lunds Universitet, S
Chalmers Tekniska Högskola, S
Kungl Tekniska Högskolan, S
The Svedberg-laboratoriet, S
Svenska Neutronspridningssällskapet, S
Lunds Kommun, S
Region Skåne, S
Neutron Forsknings Laboratorium Studsvik, S Universitetet i Oslo, N
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, N Institutt for Energiteknikk, Kjeller, N
Norwegian Neutron Scattering Association, N

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera