Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2002

Barn och hushållsarbete

När ett par får barn blir hushållsarbetet mer tidskrävande. Hur hushållsarbetet hanteras under och efter föräldraledigheten har nu undersökts i en doktorsavhandling från Linköpings universitet.

Med ekonomisk teori i kombination med intervjuer har Johanna Forssell på tema Teknik och social förändring studerat hur hushållsarbetet påverkas när ett par får barn. Det är tiden som är i fokus och den ekonomiska modellen kompletteras med ett tidsgeografiskt perspektiv. Syftet är att förstå hur de förändrade förutsättningarna hanteras när en av föräldrarna är föräldraledig och när båda föräldrarna sedan går tillbaka till arbete eller studier.

Studien visar två olika kategorier hushåll. I den ena kategorin kombinerar den som är föräldraledig städning, tvätt och matlagning med att ta hand om barnet. Hushållen i den kategorin tycker att de fått mer tid för detta arbete under föräldraledigheten men här finns också exempel på problem som en ojämn fördelning av hushållsarbetet kan föra med sig när hushållsarbetet ökar i omfattning. I den andra kategorin undviker däremot den som är föräldraledig att städa, tvätta och laga mat samtidigt som barnet tas omhand. Hushållen i den kategorin delar relativt jämnt på hushållsarbetet även under föräldraledigheten och de upplever jämförelsevis mindre problem när föräldraledigheten är slut, barnet är på daghem och båda vuxna är tillbaka i arbete eller studier.

Oberoende av hur hushållsarbetet hanterats under föräldraledigheten ägnar alla hushåll mer tid till hushållsarbete efter denna period. En annan likhet är att vardagliga tekniska apparater inte i någon större utsträckning används för att underlätta när hushållsarbetet ökat i omfattning, varken under eller efter föräldraledigheten. Det finns inte heller några tydliga tendenser att köpa tjänster från marknaden för att på så sätt spara egen tid. I stort sett håller hushållen fast vid sina olika sätt att städa, tvätta och laga mat.

Avhandlingen heter Hushållsproduktion och föräldraledighet. Att städa, tvätta och laga mat – med och utan barn. Johanna Forssell kan nås på tel 0143-212 30 och e-post johfo@tema.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera