Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 mars 2002

Umeå-forskare i The Lancet:Livräddande behandling av högt blodtryck vid diabetes

I veckans nummer av tidskriften The Lancet påvisas att angiotensin- II-antagonisten losartan kan vara effektivare än betablockare i att minska hjärt-kärlkomplikationerna till högt blodtryck. Det är särskilt tydligt för vissa diabetiker, visar en delstudie med professor Lars Hjalmar Lindholm, Umeå universitet, som huvudförfattare.

Den bästa kända behandlingen för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och död hos patienter med högt blodtryck är blodtryckssänkning med hjälp av betablockare och vätskedrivande medel (diuretika). Patienter som behandlas på det sättet får emellertid fortfarande signifikant fler blodtrycksberoende komplikationer än människor med normalt blodtryck. Dessutom är förstoring av vänstra hjärtkammaren (LVH, left ventrikular hypertrofy) en stark, oberoende riskfaktor.

Huvudidén bakom den s.k. LIFE-studien (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension) är att se om losartran eller betablockeraren atenolol kan minska riskerna genom att förbättra LVH- tillståndet när blodtrycket har sänkts. Den delstudien har letts av Björn Dahlöf, Östra sjukhuset i Göteborg. Omkring 9 200 blodtryckspatienter med LVH från Europa och USA i åldern 55-80 år har under minst fyra år behandlats med ett av medlen, slumpmässigt fördelat. Det visade sig att losartan hade bättre förebyggande effekt än atenolol, även om minskningen av blodtrycket blir likartad av båda medlen. Losartan minskade risken för hjärt-kärlsjukdom med 13% och risken för stroke (slaganfall) med 25%.

I en annan delstudie, som också publiceras i veckans nummer av The Lancet, jämför Lars Hjalmar Lindholm, enheter för allmänmedicin, Umeå universitet, och medarbetare i LIFE-projektet effekten av losartan kontra atenolol hos ca 1 200 patienter som utöver högt blodtryck och LVH också hade diabetes. Där är resultaten ännu tydligare: Losartan minskar i denna grupp av diabetespatienter den totala dödsrisken med 39%, risken för att lägga in på sjukhus för hjärtsvikt med 41% och risken för hjärt- kärlrelaterad död med 37%.

Det här karaktäriserades som ett genombrott när det gäller blodtrycksbehandling av diabetiker när resultaten presenterades vid ACC:s (American College of Cardiology) hjärtläkarkongress i Atlanta, USA, den 20 mars.

Mer upplysningar: Professor Lars Hjalmar Lindholm, enheten för allmänmedicin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Tel. 090-785 35 26, fax: 090-77 68 83, e-post: LarsH.Lindholm@fammed.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera