Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 mars 2002

En ny lärarutbildningmed öppna ögon mot omvärlden

Migration, globalisering och nya kulturmöten förändrar samhället. Förändringarna ställer nya krav på både lärarutbildningen och den svenska skolan. Södertörns högskola har fått möjligheten att bygga upp en helt ny lärarutbildning som svarar mot de nya behoven och utmaningarna: En lärarutbildning med interkulturell profil.

Interkulturell undervisning och interkulturellt lärande är ett förhållningssätt som innebär en ömsesidig nyfikenhet och en ökad förståelse för olika syn på kunskap, tankesätt, värdegrund och livsformer. En interkulturell undervisning lär studenterna att sätta in lärandeprocesser i ett mångkulturellt, multietniskt och flerspråkigt sammanhang.
Södertörns högskola vill med den nya lärautbildningen lägga grunden till de blivande lärarnas personliga mognad och ge deras arbete med samtidens mest brännande frågor en öppenhet mot omvärlden.

Ytterligare information
Ambjörn Lindqvist tel 08-608 46 22; e-post: ambjorn.lindqvist@sh.se
Agneta Rehal tel 08-608 46 18; e-post: agneta.rehal-johansson@sh.se
Aina Bigestans tel 08- 608 46 16 (mån-ons); e-post: aina.bigestans@sh.se
Annick Sjögren tel 08-531 743 79 eller e-post: annick.sjogren@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera