Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 mars 2002

15 miljoner kronor till forskning om lärande och IT

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla får fram till 2004 sammanlagt 15 miljoner kronor från KK-stiftelsens forskningsprogram “Lärande och IT” (LearnIT) för att bedriva forskning inom området “Arbetsintegrerat lärande och IT”. Pengarna kommer att användas till att bygga upp ett forskningsprogram vid HTU bestående av fyra olika forskningsprojekt.

Det forskningsprogram som nu inrättats vid HTU blir det tredje inom ramen för “Learn IT”, vars syfte är att i vid mening främja långsiktig kunskapsuppbyggnad om lärande och IT.
– Att HTU fått förfrågan att delta i LearnIT beror på att vårt profilområde Arbetsintegrerat lärande intresserade dem, säger HTU:s prorektor Marita Johanson.

Syftet med HTU:s program är att utröna hur informationsteknik dels kan användas för lärande och kompetensutveckling i arbetslivet, dels att studera hur informationstekniken förändrar villkoren för arbete, och behovet av kompetens i olika verksamheter. I programmet ingår fyra olika forskningsprojekt: Arbetsintegrerat interaktivt lärande i verkstadsindustrin, Distribuerat elektroniskt arbetsintegrerat lärande, Hälsofrämjande arbete och IT samt Lärande, vård och de nya teknologierna. De två förstnämnda projekten är riktade mot lärandeprocesser i samband med att nya redskap för kommunikation och kompetensutveckling utvecklas inom olika typer av verksamheter inom regionens företag. De andra två projekten studerar hur IT tas upp och används inom områden som hälso- och sjukvård samt hälsobefrämjande arbete.

Samtliga projekt som tagits ut till forskningsprogrammet har en tvär- och mångvetenskaplig ansats. Fyra av HTU:s fem institutioner kommer att engageras. En annan gemensam nämnare, förutom ämnesområdet som sådant, är att alla projekt bedrivs i samverkan med det omgivande samhället. Bland samarbetspartnerna återfinns såväl stora industrier och små företag som olika delar av offentlig sektor. Några av de mer namnkunniga medverkande är Volvo Aero Corporation, Semcon, WM Data, Film i Väst, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.
– Eftersom vi spänner över så många samhällsområden finns bra förutsättningar att nå vårt övergripande mål: att tillföra kunskap i regionen, säger Marita Johanson och fortsätter:
– Vi är mycket glada åt dessa forskningsmedel från Learn IT som gör det möjligt för HTU att genomföra forskningsinsatser som planerats hos oss under en längre tid.

För mer information kontakta: prorektor Marita Johanson, tel: 0520 – 47 51 25, mobiltel 0733 – 97 51 25, e-post marita.johanson@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera